Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassat alkavat maksaa vuoden 2017 alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä.

Saatat olla oikeutettu saamaan liikkuvuusavustusta, mikäli täytät kaikki sen myöntämiselle asetetut edellytykset:

 • Sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista.
  Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään henkilöä, joka saa työttömyysetuutta tai jolle ei makseta työttömyysetuutta ansiopäivärahan omavastuuajan, TE-toimiston asettaman karenssin tai työvelvoitteen tai alle 25-vuotiaita koskevan, ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoitteen vuoksi.
   
 • Otat vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän, työsuhteessa tehtävän työn, jossa työsopimuksen mukaisen säännöllinen työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa.
   
 • Päivittäisen työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.
  Kokoaikatyön rajana on 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta.Työmatka-ajaksi lasketaan asuinpaikasta työpaikalle kuluva aika yleisiä liikenneväyliä pitkin. Matka-ajassa huomioidaan julkista liikennettä käytettäessä mahdolliset kulkuvälineiden vaihdot odotusaikoineen. Työmatka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Aikaa, joka kuluu esimerkiksi lasten viemiseen hoitopaikkaan, ei huomioida.
 • Olet hakenut avustusta ennen työsuhteen alkamista.

   

Liikkuvusavustuksen suuruus ja kesto

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta seuraavasti:

Työn kesto vähintään Avustuksen kesto
2 kk 1 kk
3 kk 1,5 kk
4 kk 2 kk


Liikkuvuusavustusta maksetaan peruspäivärahan (32,70€ ) verran päivää kohti ilman lapsikorotusta ja korotusosaa, ja sitä maksetaan jälkikäteen enintään viideltä päivältä viikossa (noin 700 euroa kuukaudessa). Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alainen etuus. Ennakonpidätys on vähintään 25% ellet toimita muutosverokorttia etuutta varten, jolloin ennakonpidätys tehdään verokortin mukaisesti.

Liikkuvuusavustusta ei makseta kokonaisilta lomautuspäiviltä eikä ajalta, jona työ on keskeytynyt lomautukseen rinnastettavan syyn takia. Lisäksi avustusta ei makseta ajalta, jolta maksetaan ansiopäivärahan maksamisen estävää etuutta (esim. sairauspäivärahaa).

Jos luulet, että sinulla voisi olla oikeus liikkuvuusavustukseen, muista hakea avustusta omasta työttömyyskassastasi ennen työn alkamista. Pdf-muotoinen liikkuvuusavustushakemus on saatavilla kotisivuiltamme. Huomaa, ettei hakemus ole sähköinen, joten täytä hakemus, tallenna se ja lähetä sähköisenä liitteenä Nettikassan kautta työttömyyskassaan. Nettikassaan voi lähettää pdf-muotoisten liitteiden lisäksi myös yleisempiä kuvatiedostoja, kuten jpg/jpeg -tiedostoja.

Liikkuvuusavustushakemuksen tulee olla kassassa ennen työn alkamista. Avustusta ei voi enää hakea työn alettua. Jos hakemuksellasi ei ole kiire, voi tulostetun hakemuksen lähettää postitse kassalle.

Liikkuvuusavustusta on mahdollista hakea samalta ajalta kuin soviteltua päivärahaakin, jos kyse on osa-aikatyöstä. Sinun tulee kuitenkin huomata, että liikkuvuusavustusta haetaan etukäteen ja soviteltua päivärahaa jälkikäteen.

Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavustuksen maksaa työttömyyskassa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaville Kela.