Lomakkeet

Täältä löydän ansiopäivärahan yleisimmät tulostettavat lomakkeet.

Täällä olevat lomakkeet voit tulostaa ja lähettää postitse työttömyyskassaan. Näitä hakemuksia ei voi lähettää sähköisesti työttömyyskassaan. Jos haluat lähettää hakemuksen sähköisesti tutustu Super työttömyyskassan Nettikassaan.

Lue huolella hakemuksen täyttöohjeet, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Näin nopeutat hakemuksesi käsittelyä.

Ansiopäivärahahakemus

Tällä haetaan ansiosidonnaista päivärahaa jos olet jäänyt työttömäksi, sinut on lomautettu, työaikaasi on vähennetty tai jos olet vajaakuntoinen työnhakija

Dokumentti on päivitetty 29.12.2017

Liikkuvuusavustus

Lomakkeella haetaan liikkuvuusavustusta. Liikkuvuusavustusta tulee hakea omasta työttömyyskassasta ennen työn alkamista, ja hakemuksen tulee saapua kassalle ennen työn alkamista. Avustusta ei voi hakea enää työn alettua.

Dokumentti on päivitetty 29.12.2017

Palkkatodistus

Palkkatodistusta tarvitaan aina ensimmäisen hakemuksen mukaan. Työnantajan/palkanlaskijan kirjoittamat erilliset palkkatodistukset käyvät työttömyyskassalle, mutta myös tätä palkkatodistuspohjaa voi käyttää.

Dokumentti on päivitetty 11.6.2015

Selvitys lasten kotihoidontuesta

Jos perheenne saa kotihoidontukea, tämä lomake pitää liittää hakemuksen mukaan.

Dokumentti on päivitetty 28.5.2013

Kalenteriviikottainen työssäolo- ja palkkaselvitys

Jos työaikasi ennen työttömyyden alkua on vaihdellut niin, että osa työviikoista on alle 18 tuntisia, tarvitset hakemuksen liitteeksi kalenteriviikkokohtaisen työssäolo- ja palkkaselvityksen.

Dokumentti on päivitetty 11.6.2015


Sivua on päivitetty 10.1.2018