AktuelltSe alla

11.12.2017 | Inkomstrelaterad dagpenning

Tidtabellen för behandlingen

Tidtabellen när kassan börjar behandla ansökningar på veckan 50


11.12.2017 | Allmänt

Telefontjänstens öppettider

Telefontjänstens öppettider under veckor 50/2017 - 1/2018


1.12.2017 | Allmänt

Ansökan för december

Helt arbetslösa kan denna månad söka dagpenning också för en kortare tid. En ansökan som gjorts på blanketten ”fortsatt ansökan” och där sista dagen är 17.12.2017 och ansökan har kommit till kassan senast 20.12.2017, försöker vi behandla så att dapenningens utbetalningsdag är 22.12.2017. Om ansökan görs via Nätkassan, använd blanketten ”fortsatt ansökan ändringsbar”. Som orsak för kortare tid kan sättas t.ex. överenskommelse.