Hakemusten käsittelytilanne

Viikolla 38 kassassa otetaan käsittelyyn

Hakemustyyppi Saapumispäivä
Ansiopäivärahahakemus (ensimmäinen hakemus tai kun työssäoloehto on täyttynyt uudelleen)

viikolla 37

Soviteltava hakemus (hakujaksolla työtunteja)  viikolla 37
Kokonaan työttömän jatkohakemus viikolla 37

Päivityspäivä 20.9.2021. Hakemusten käsittelytilanne päivitetään viikoittain.


Hakemukset otetaan edellä olevan tyyppijaottelun mukaisesti käsittelyyn saapumisjärjestyksessä. Mikäli hakemusta käsittelyyn otettaessa havaitaan puutteita, käsittelijä ottaa sinuun yhteyttä tekstiviestillä, Nettikassan viestitoiminnon kautta tai kirjeitse. Yhteyttä voidaan ottaa tarvittaessa myös suoraan esimerkiksi palkanlaskijaan tai muuhun työnantajan edustajaan.

Päivärahaa haetaan takautuvasti neljän täyden kalenteriviikon ajalta tai koko kalenterikuukauden ajalta. Voit lähettää jatkohakemuksen kassalle, kun hakuvuorossa oleva jakso on kulunut, vaikka et vielä olisi saanut päätöstä edelliseen hakemukseen. Nettikassassa on kuitenkin käytettävä ansiopäivärahahakemusta siihen asti, kunnes sinulle on maksettu päivärahaa.

Lähetä hakemus kassalle heti, kun haettava jakso on kulunut ja tarvittaessa täydennä sitä myöhemmin lähetettävillä liitteillä, jos liitteitä ei ole lähetysajankohtana saatavilla. Näin saat hakemuksesi nopeammin vireille. Merkitse hakemuksen lisätietoihin, että lähetät liitteet myöhemmin. Voit lähettää liitteet postitse tai sähköisesti Nettikassan kautta pdf-dokumentteina sekä yleisempinä kuvatiedostoina, kuten jpg/jpeg -tiedostoina.

Nettikassassa hakulomaketta valitessasi kannattaa muuttaa hakemustyyppiä, jos järjestelmä ei hyväksy valitsemaasi lomaketta. Hakemustyypit: ansiopäivärahahakemus, jatkohakemus, jatkohakemus muutettava.