Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan

Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) www.te-palvelut.fi heti työn päätyttyä tai lomautuksen alettua. Huomaa, että työnhakua ei saa voimaan takautuvasti eikä päivärahaan ole oikeutta ajalta, jona työnhaku ei ole voimassa. Noudata te-toimiston antamia ohjeita.

Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen

Jos olet kokonaan työtön, täytä ensimmäinen päivärahahakemus https://nettikassa.supertk.fi, kun työttömyyttä   tai lomautusta on kulunut kaksi viikkoa. Jos olet ollut työssä sinä aikana, jolta päivärahaa haet, täytä hakemus vähintään neljän kalenteriviikon ajalta tai kyseisen kalenterikuukauden viimeiseen päivään asti ja lähetä kassalle palkkalaskelma(t) sekä työsopimukset hakemukseen merkitsemistäsi töistä.

Pyydä palkanlaskennasta palkkatodistus työttömyyttä edeltävän, vähintään 26 sellaisen kalenteriviikon ajalta, joilta olet saanut palkkaa vähintään 18 tunnilta. Palkkatodistukseen merkitään erikseen lomaraha ja lomakorvaus, sekä palkattomat poissaolot. Sinun ei tarvitse pyytää palkkatodistusta, jos lähetät kaikki palkkalaskelmat vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän viikon palkoista työttömyyttä edeltävältä  ajalta.  Lähetä myös työsopimus ja työtodistus tai lomautusilmoitus.

Päivärahaa haetaan takautuvasti vähintään neljän kalenteriviikon ajalta (maanantai -sunnuntai) tai kalenterikuukausittain. Jatkohakemus -lomaketta voit käyttää vasta sen jälkeen, kun olet saanut maksun ja päätöksen ensimmäiseen hakemukseen. Käytä siihen asti Ansiopäivärahahakemus -lomaketta.

Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä.

Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan

Kassa tutkii, täyttyykö työssäoloehtosi, eli olet ollut vähintään 26 kalenteriviikkoa työssä, työaika kalenteriviikossa vähintään 18 tuntia ja olet ollut samanaikaisesti ollut kassan jäsen. Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, kassa pyytää niitä sinulta.

Soviteltu ansiopäiväraha, kun hakujaksolla on työpäiviä

Jos teet osa-aikatyötä tai keikkailet, kassa voi maksaa sinulle soviteltua päivärahaa. Täytä hakemukset täysiltä neljän kalenteriviikon (ma-su) jaksoilta tai täysiltä kalenterikuukausilta, tai palkkakauden mukaisesti, esim. 16. päivä – 15. päivä.  Lähetä myös työsopimus kassalle, samoin palkkalaskelmat mahdollisine erittelysivuineen.  

Sovitellussa päivärahassa on suojaosa, joka tarkoittaa sitä, että vasta suojaosan ylittävällä tulolla on vaikutusta päivärahaan ja siitäkin pääsääntöisesti vain puolet alentaa täyttä päivärahaasi. Soviteltua päivärahaa maksetaan koko sovittelujaksolta.

Jos hakujakso on neljä kalenteriviikkoa, suojaosa on 279 euroa.  Jos hakujakso on kuukausi, suojaosa on 300 euroa. Palkkatiedot tulee toimittaa kassalle, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan.

Esimerkki työn tekemisen vaikutuksesta päivärahaasi:

Palkka ennen työttömäksi jäämistä 2200 e kuukaudessa. Täysi päiväraha 61,80 e/pvä, 1328,70 e/kk. Olet hakenut päivärahaa kalenterikuukausittain. Saat keikkatyötä, josta palkka on 1000 e. Soviteltu päiväraha 45,52 e/pvä, eli 978,68 e/kk. Eli palkka ja soviteltu päiväraha ovat yhteensä 1978,68 e kuukaudessa, kun täysin työttömän päiväraha olisi 1328,70 e/kk. Laskennassa käytetään keskimääräistä kuukauden päivien lukumäärää 21,5. Kaikki summat ovat bruttomääräisiä.

Jos palkka keikkatyöstä olisi 1500 e, soviteltu päiväraha olisi 27,97 e/pvä, 601,36 e/kk.