Soviteltu päiväraha

Osa-aikatyön ja keikkatyön ajalta voi hakea ansiopäivärahaa. Osittainen työn avulla voit kasvattaa tulojasi, hidastaa ansiopäivärahan enimmäisajan kulumista ja kerryttää työviikkoja niin, että päivärahan enimmäisaika alkaa alusta.

Soviteltua päivärahaa voi hakea kun tekee osa-aikatyötä tai keikkatöitä. Työtunnit tulee aina merkata hakemukseen niille päiville kun työ on tosiasiassa tehty. Osa-aikatyön ja keikkatyön työtulo vaikuttaa ansiopäivärahaan vasta, kun palkka on maksettu. Myös työaikaa tarkastellaan vasta kun palkka on maksettu. 

Esimerkki: teet huhtikuussa työtä niin paljon, että sovittelujakson työaikaraja ylittyy, mutta palkanmaksupäivä sijoittuu toukokuun puolelle. Huhtikuulta päiväraha maksetaan täysimääräisenä ja työaika huomioidaan palkanmaksupäivän mukaisesti, eli toukokuussa. Tällöin päivärahahakemus toukokuulta hylätään työajan perusteella, vaikka et toukokuussa olisi tehnyt yhtään työtuntia. Eli palkanmaksupäivä ratkaisee mihin hakemukseen työtulo ja työtunnit vaikuttavat. 

Tilanteissa, jolloin uusi työssäoloehto täyttyy kesken hakujakson, kassa joutuu edelleen odottamaan hakujakson palkkatietoja. Jos työssäoloehto täyttyy esim. viikolla 16 ja palkka maksetaan toukokuun puolella, ei huhtikuun hakemusta voida käsitellä ennen kuin palkkalaskelma on kassalla. Työtunnit tulee aina merkata hakemukseen niille päiville, kun ne on tehty.

Palkkatiedot ja työsopimus

Kassa saa palkkatietoja tulorekisteristä. Aina tulorekisteristä ei saa kaikkia tietoja, esimerkiksi tulorekisterissä ei  aina näy työtunteja. Jos tulorekisteristä ei saa kaikkia tietoja pyydämme tiedot erikseen. Jos itse huomaat, että tulorekisterissä ei näy kaikkia tietoja, lähetä palkkalaskelmat suoraan kassalle.

Kun teet uuden työsopimuksen osa-aikatyöstä tai keikkatyöstä, lähetä työsopimuksesta kopio kassalle. Lähetä kopio myös tekemästäsi runko- tai puitesopimuksesta, jos haet soviteltua päivärahaa. Jos aloitat yli kahden viikon kokoaikatyön kesken hakujakson, tulee sinun lähettää kokoaikatyön työsopimus kassalle.

Lisätietoa ja tarkemmat edellytykset soviteltuun päivärahaan https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/tyoskentely-ansiopaivarahalla/