Työttömyysturvalain muutoksia 1.1.2019

1.1.2019 lukien työtön voi opiskella enintään kuusi kuukautta kestävässä koulutuksessa ilman, että TE-toimisto arvioi opintojen pää- tai sivutoimisuutta. Em. opintojen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta, jos työtön on vähintään 25-vuotias ja opinnot antava ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Aiemmin harjoitettujen opintojen jatkamisen edellytyksenä pääsääntöisesti on, että keskeytyksestä on kulunut vähintään vuosi. Opintojen aikana tulee hakea ja vastaanottaa työtä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. TE-toimisto päättää, voiko työtön aloittaa työttömyysetuudella tällaiset lyhytkestoiset opinnot, jotka myös kerryttävät aktiivisuusedellytystä. 

1.1.2019 lukien myös vähintään viisi päivää kestävät sivutoimiset opinnot kerryttävät aktiivisuutta enintään kuuden kuukauden ajalta. Sivutoimisina pidetään opintoja, jotka eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista.