Väliaikaiset lakimuutokset saavat jatkoa 31.12.2020 asti

Eduskunta on vahvistanut 21.10.2020 lakimuutokset, joiden myötä työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Eduskunta on vahvistanut 21.10.2020 lakimuutokset, joiden myötä työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

-Suojaosa on 500 € kuukauden hakujaksolla, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.12.2020. Jos hakujakso alkaa 01.1.2021 tai sen jälkeen on suojaosa 300 €. Neljän kalenteriviikon hakujaksolla suojaosa on 465 €.

-Enimmäisaika ei kulu missään tilanteessa ajalla 01.7.2020-31.12.2020.

-Omavastuuajalta maksetaan normaalisti ansiopäivärahaa, jos omavastuuaika alkaa viimeistään 31.12.2020.

- Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen, jos normaali 26 viikon työssäoloehto ei täyty. Kassan jäsenyyden tulee olla voimassa työskentelyedellytyksen ajan. Lyhyempi työssäoloehto edellyttää, että vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä viikko on tehty 1.3.2020 jälkeen.

- TE-toimisto ei tutki lomautettujen yritystoimintaa ja opintoja, lisäksi työnhakijoiden haastatteluista luovutaan osin ajalla 16.3.2020-31.12.2020.

-Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Koskee 12.6.-31.12.2020 alkavia työsuhteita.

Tarkemmat tiedot väliaikaisista lakimuutoksista sivulta tyj.fi