Väliaikaiset lakimuutokset

Osa väliaikaisista lakimuutoksista saa jatkoa 30.06.2021 asti ministeriön antamien tietojen mukaan. Osa väliaikaisista lakimuutoksista päättynyt 31.12.2020.

Osa väliaikaisista lakimuutoksista saa jatkoa 30.06.2021 asti ministeriön antamien tietojen mukaan. Osa väliaikaisista lakimuutoksista päättynyt 31.12.2020.

-Suojaosa on 500 € kuukauden hakujaksolla, kun hakujakso alkaa viimeistään 30.06.2021. Jos hakujakso alkaa 01.07.2021 tai sen jälkeen on suojaosa 300 €. Neljän kalenteriviikon hakujaksolla suojaosa on 465€ 30.06.2021 asti ja tämän jälkeen 279€.

-Enimmäisaika ei kulu missään tilanteessa ajalla 01.7.2020-31.12.2020.

-Omavastuuajalta maksetaan normaalisti ansiopäivärahaa, jos omavastuuaika alkaa viimeistään 31.12.2020.

- Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen, jos normaali 26 viikon työssäoloehto ei täyty. Kassan jäsenyyden tulee olla voimassa työskentelyedellytyksen ajan. Lyhyempi työssäoloehto edellyttää, että vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä viikko on tehty 1.3.2020 jälkeen. 01.01.2021 työssäoloehto täyttyy 26 viikon työskentelyn jälkeen.

- TE-toimisto ei tutki lomautettujen opintojen pää tai sivutoimisuutta ajalla 16.03.2020-31.12.2021

-Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Koskee 12.6.2020-30.06.2021 alkavia työsuhteita.

Tarkemmat tiedot väliaikaisista lakimuutoksista sivulta tyj.fi