Jäsenyys

Voit hakea Super työttömyyskassan jäsenyyttä, jos sinulla on ammatillinen koulutus ja työskentelet sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tai opiskelet alalle. Voit hakea jäsenyyttä myös, jos olet kirkon tai muun uskonnollisen organisaation tai alan palveluja tuottavan yhteisön palveluksessa ja olet kouluttautunut kirkolliselle toimialalle tai opiskelet alalle.

Jäsenyyden hakeminen Super ry:ssä ja Super työttömyyskassassa

Liity täyttämällä SuPerin Liittymislomake/Jäsenmaksun perintävaltakirja. Noudata lomakkeen ohjeita.

Voit hakea jäsenyyttä liittymislomakkeella, vaikka et olisi työssä. Työttömyyskassan jäsenyys alkaa kuitenkin vasta kun menet työhön. Täytä jäsenmaksun perintävaltakirja heti kun saat työtä. Työttömyyskassan jäsenyys alkaa ensimmäisenä työpäivänä.

Jos olet palkattomalla vapaalla, et voi liittyä työttömyyskassaan tai vaihtaa työttömyyskassaa, koska työttömyyskassan jäseneksi pääsy edellyttää, että olet työssä ja saat palkkaa. Tällaisia palkattomia aikoja ovat esimerkiksi palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausi, alle 3-vuotiaan lapsen hoito, palkaton sairausloma, vuorotteluvapaa jne.

Sinun kannattaa hakea työttömyyskassan jäsenyyttä myös liittyessäsi SuPerin opiskelijajäseneksi. Jos opiskelun aikana menet työhön, vaikkapa vain päivän ajaksi, lähetä kopio työsopimuksesta, työtodistuksesta tai palkkalaskelmasta SuPerin jäsenyksikköön, PL 112, 00521 HELSINKI tai https://www.superliitto.fi/yhteystiedot/. Näin aktivoit jäsenyytesi Super työttömyyskassassa ja voit kerryttää ansiosidonnaisen päivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa jo opiskeluaikana.

Voit hakea Super työttömyyskassan jäsenyyttä Opiskelijan liittymislomake lomakkeella, vaikka opiskelisit toisen työttömyyskassan maksamalla päivärahalla. Kun valmistut, liity SuPerin varsinaiseksi jäseneksi täyttämällä Liittymislomake/Jäsenmaksun perintävaltakirjan liittymislomakeosio. Kun saat työtä, aktivoit työttömyyskassajäsenyys täyttämällä jäsenmaksun perintävaltakirjaosio.

Saat kirjallisen ilmoituksen Super työttömyyskassajäsenyyden tultua voimaan.

Jos olet jäsenenä jossain toisessa liitossa/työttömyyskassassa, valtuuta SuPer irtisanomaan jäsenyys edellisessä liitossa/työttömyyskassassa. Voit valtuuttaa SuPerin Liittymislomake/Jäsenmaksun perintävaltakirja –lomakkeella, Opiskelijan liittymislomakkeella tai vapaamuotoisesti. Älä eroa itse edellisestä liitosta/työttömyyskassasta, jotta työttömyyskassajäsenyys pysyy katkeamattomana.

On tärkeää, että maksat edellisen liiton/työttömyyskassan jäsenmaksun eropäivään asti. Edellisen työttömyyskassan jäsenyys- ja työaikaa ei voida huomioida, jos sinut on erotettu aiemmasta työttömyyskassasta maksamattomien jäsenmaksujen tai muun syyn vuoksi.

Koska et voi samanaikaisesti olla useamman työttömyyskassan jäsen, edellisen työttömyyskassan viimeinen jäsenyyspäivä on Superin työttömyyskassaan liittymispäivää edeltävä päivä, johon asti sinun pitää siis maksaa jäsenmaksu. Varmista edellisestä liitosta/työttömyyskassasta, jos et ole varma, että jäsenmaksu on maksettu jäsenyyden loppuun asti.

Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy SuPerin 1,2 % suuruiseen jäsenmaksuun. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen voi johtaa työttömyyskassasta erottamiseen ja mahdollisten maksettujen etuuksien takaisinperintään.

Yli 65-vuotiaan jäsenyys

Jos olet yli 65–vuotias, sinulle voidaan maksaa päivärahaa vain, jos olet työtön lomautuksen tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi tai sääesteestä johtuvan syyn vuoksi sekä, jos olet työtön sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, joilla ei ole vaikutusta omiin työehtoihisi tai työolohisi.

Jos olet yli 65–vuotias ja sinulle on myönnetty eläke, ei työttömyyskassan jäsenyydestä enää ole hyötyä. Lähetä eroilmoitus osoitteeseen Super tk, PL 117, 00521 Helsinki.


Jäsenyyden hakeminen Kirkon alat ry:ssä ja Super työttömyyskassassa

Voi hakea Super työttömyyskassan jäsenyyttä, jos olet alle 68–vuotias, työskentelet ja saat palkkaa  kirkon, muun uskonnollisen organisaation taikka alan palveluja tuottavan yhteisön palveluksessa, olet kouluttautunut kirkolliselle toimialalle tai opiskelet alalle.

Jos haluat hakea Kirkon alat ry:n ja Super työttömyyskassan jäsenyyttä.

Saat kirjallisen ilmoituksen työttömyyskassan jäsenyydestä sen tultua voimaan.

Jos olet liittyessäsi jäsenenä toisessa työttömyyskassassa, eroa siitä vasta kun olet saanut ilmoituksen jäsenyyden alkamisesta Super työttömyyskassassa. Tee eroilmoitus kirjallisesti. Merkitse eropäiväksi Super työttömyyskassan liittymispäivää edeltävä päivä. Maksa jäsenmaksu eropäivään asti.

Kirkon alat ry:n 1,3 % suuruinen jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun.

Yli 65-vuotiaan jäsenyys

Jos olet yli 65–vuotias, sinulle voidaan maksaa päivärahaa vain, jos olet työtön lomautuksen tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi tai sääesteestä johtuvan syyn vuoksi sekä, jos olet työtön sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, joilla ei ole vaikutusta omiin työehtoihisi tai työolohisi.

Jos olet yli 65–vuotias ja sinulle on myönnetty eläke, ei työttömyyskassan jäsenyydestä enää ole hyötyä. Lähetä eroilmoitus osoitteeseen Super tk, PL 117, 00521 Helsinki.


Yksilöjäsenyyden hakeminen Super työttömyyskassassa

Voit hakea Super työttömyyskassan yksilöjäsenyyttä, jos olet alle 68–vuotias, sinulla on ammatillinen koulutus ja saat palkkaa työstä sosiaali- tai terveydenhuoltoalalla tai opiskelet alalle. Voit hakea Super työttömyyskassan jäsenyyttä myös, jos työskentelet ja saat palkkaa kirkon, muun uskonnollisen organisaation tai alan palveluja tuottavan yhteisön palveluksessa, olet kouluttautunut kirkolliselle toimialalle tai opiskelet alalle.

Jos haluat hakea Super työttömyyskassan yksilöjäsenyyttä täytä oheinen lomake ja lähetä se osoitteella Super työttömyyskassa, PL 117, 00521 HELSINKI. Liitä hakemukseen kopio tutkintotodistuksesta ja todistuksesta (esim. työsopimus/palkkalaskelma), josta ilmenee, että olet työssä ja saat palkkaa.

Jos olet palkattomalla vapaalla, et voi liittyä työttömyyskassaan tai vaihtaa työttömyyskassasta toiseen, koska työttömyyskassan jäseneksi liittyminen edellyttää, että olet työssä ja saat palkkaa. Tällaisia palkattomia aikoja ovat esimerkiksi palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainlomakausi, alle 3–vuotiaan lapsen hoito, palkaton sairausloma, vuorotteluvapaa jne.

Saat kirjallisen ilmoituksen jäsenyydestäsi Super työttömyyskassassa jäsenyyden tultua voimaan.

Jos olet liittyessäsi jäsenenä muussa työttömyyskassassa, eroa siitä vasta kun olet saanut ilmoituksen jäsenyyden alkamisesta Super työttömyyskassassa. Tee eroilmoitus kirjallisesti. Merkitse eropäiväksi Super työttömyyskassan liittymispäivää edeltävä päivä. Maksa jäsenmaksu eropäivään asti.

Yksilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2021 on 7 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain. Jäsenmaksu maksetaan jäsenyyden alkamis- ja päättymiskuukaudelta. Jäsenmaksusta ei myönnetä vapautusta työttömyyden tai muun perusteella.

Jäsenmaksu suoritetaan kerran vuodessa lähetettävällä pankkisiirtolomakkeella ja se maksetaan koko kuukauden ajalta myös silloin kun jäsenyys alkaa tai päättyy kesken kuukauden.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen voi johtaa työttömyyskassasta erottamiseen ja mahdollisten maksettujen etuuksien takaisinperintään.

Työttömyyskassan tehtävät on määritelty työttömyyskassalaissa. Työttömyyskassa ei voi puuttua mahdollisiin epäkohtiin työsuhteessa eikä neuvotella työsuhteen ehdoista työsuhteen alkaessa, päättyessä tai sen keston aikana. Lain mukaan työttömyyskassan tehtävä on järjestää jäsenilleen työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta näitä etuuksia koskevien lakien mukaisesti sekä näistä etuuksista tiedottaminen.

Yli 65-vuotiaan jäsenyys

Jos olet yli 65–vuotias, sinulle voidaan maksaa päivärahaa vain, jos olet työtön lomautuksen tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi tai sääesteestä johtuvan syyn vuoksi sekä, jos olet työtön sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, joilla ei ole vaikutusta omiin työehtoihisi tai työolohisi.

Jos olet yli 65–vuotias ja sinulle on myönnetty eläke, ei työttömyyskassan jäsenyydestä enää ole hyötyä. Lähetä eroilmoitus osoitteeseen Super tk, PL 117, 00521 Helsinki


Päivitetty 8.1.2021 (päivitetty yksilöjäsenen jäsenmaksu)