Tietosuojaseloste

Super työttömyyskassan tietosuojaselosteen tarkoitus on informoida rekisteröityä henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista.
Tietosuojaseloste noudattaa Tietosuojavaltuutetun toimiston Henkilötietolain (523/1999) pohjalta laadittua Tietosuojaseloste mallia, mutta siihen on lisätty EU:n tietosuoja-asetuksen mukana tulleet lisäykset.

Huom! Otsikot ovat linkkejä, ellei toisin mainita, joiden kautta pääsee lukemaan aiheesta tarkemmin.

1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisteriasiat

2.1. Rekisterivastaava

2.2. Tietosuojavastaava

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on: Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisteri, joka koostuu neljästä (4) osarekisteristä: Jäsentietorekisteri, Maksutietorekisteri, Takaisinperintärekisteri ja Valitusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelytoimet)

Täällä on kuvattu mihin ja miten Super työttömyyskassa käyttää Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisteriä.

5. Rekisterin tietosisältö [ei linkki]

Täällä on kuvattu mitä tietoja Super työttömyyskassalla on Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisterissä.

Tietosisältö on ryhmitelty osarekistereittäin:

5.1. Jäsentietorekisteri

Jäsenyyteen liittyvä tietokuvaus

5.2. Maksutietorekisteri

Etuuskäsittelyyn liittyvät tietokuvaus

5.3. Takaisinperintärekisteri

Etuuksien korjaamiseen (lisäsymaksuihin ja liikamaksatuksiin) liittyvä tietokuvaus

5.4. Valitusrekisteri

Etuuspäätöksiin liittyvien valitusten tietokuvaus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti Super työttömyyskassa saa tiedot jäseneltään itseltään, joko suoraan tai Jäsentietorekisterien tiedonsiirtojen yhteydessä. Täällä on kuvattu mistä muualta Super työttömyyskassa saa tiedot Rekisteriin.

7. Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Täällä on kuvattu mihin Super työttömyyskassa luovutta Rekisterin tietoja.

Jäsenen suostumuksella rekisterin tietoja voidaan luovuttaa myös muille kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU tai ETA alueen ulkopuolelle [ei linkki]

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Täällä on kuvattu ylätasoilla kuinka Rekisteri on suojattu.

10. Tarkastusoikeus

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista [ei linkki]

Rekisteröity voi pääsääntöisesti korjata muuttaa ja korjata itse kaikkia Super työttömyyskassan sähköisessä asioinnissa Nettikassassa näkyviä Jäsentietorekisteri- ja Maksutietorekisteritietojaan. Jos muunto/korjaus ei onnistu sähköisessä asioinnissa, voi korjauspyynnön lähettää normaalien asiointikanavien kautta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet [ei linkki]

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille Super työttömyyskassan asiakastyytyväisyys- ja asiakastutkimuskäyttöön. Jos rekisteröity haluaa kieltää tietojen luovutuksen asiakastutkimustarkoitukseen, hän voi ilmoittaa siitä Super työttömyyskassan sähköisen asioinnin kautta.

12.1. Arkistonmuodostussuunnitelma

Täällä on kuvattu kuinka kauan Super työttömyyskassa säilyttää keräämiään tietoja. Super työttömyyskassalla on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja Arkistonmuodostussuunnitelmassa määrätyn ajan, mutta yhtäältä velvoisuus hävittää tiedot tämän jälkeen.

12.2. Kassan toimintaa ohjaavat säännöt, lait ja asetukset [ei linkki]

12.2.1. Kassan säännöt

12.2.2. Työttömyysturvalaki


Sivua päivitetty 12.6.2018