Maksutietorekisterin tietosisältö

Maksutietorekisteriin on rekisteröity tietoja jäsenistä, jotka ovat hakeneet tai ilmoittaneet Työ- ja elinkeinotoimistoon hakevansa ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta tai vuorottelukorvausta, tai kysyneet näistä etuuksista. Maksutietorekisterin tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussuunnitelma

Maksutietorekisterin tietoryhmiä ovat jäsenen Jäsentietorekisteritiedot ja:

Maksutietorekisterin työvoimapoliittiset lausunnot

 • työ- ja elinkeinotoimisto (josta lausunto/lausunnot tulleet)
 • ammatti (työ- ja elinkeinotoimiston lausunnosta)
 • työvoimapoliittisen lausunnon sisältö, lausuntokoodit ja lisätiedot
 • lausunnon anto-, alku- ja päättymispäivä

Maksurekisterin maksu- ja päätöstiedot

 • maksetut ajat maksuunpanopäivittäin ja tukilajeittain (brutto, vero, jäsenmaksu, perinnät, netto)
 • maksetun/käsitellyn ajanjakson työttömyyslaji (=tukilaji)
 • tilinumero, jolle työttömyyskassa maksaa henkilön etuuksia
 • annetut myönteiset ja kielteiset päätökset (aika ja päätöksen sisältö)
 • enimmäismaksuajan laskurien tiedot (alkupäivämäärä, päivien lukumäärä)

Maksutietorekisterin perintätiedot

 • perintätiedot (maksun saaja, alku- ja loppupäivämäärä, perittävä määrä, peritty määrä)

Maksutietorekisterin lapsitiedot

 • lasten syntymäajat (joista mahdollista saada lapsikorotusta) sekä mahdollinen lapsen kuolinpäivä
 • puolison samassa taloudessa asuvien lasten syntymäajat (joista mahdollista saada lapsikorotusta)

Maksutietorekisterin työssäoloehtotiedot

 • työssäolotiedot (työssäoloseurantaa varten): aika, palkka, työssäoloehtoviikkojen lukumäärä, palkanmääritys
 • päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka ja päiväpalkka, päivärahan suuruus
 • työttömyyden aikaiset tulot (etuuslaji, aika ja summa) koulutustuessa maakoodi, jos henkilö opiskelee ulkomailla
 • työsuhteet (kesto, päättymispäivä, irtisanomisen syy, y-tunnus)

Maksutietorekisterin verotiedot

 • verotiedot (verokortin voimassaoloaika, vuosituloraja sekä -kertymä, verotapa, verokunta, veroprosentti/-prosentit)

Maksutietorekisterin rahoitusosuus- ja kertymätiedot

 • maksettujen etuuksien rahoitusosuudet (valtio, työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassa)
 • vuosikumulatiedot: tukilajeittain maksetut summat vuositasolla osiin eriteltynä (ansio-osa, perusosa, lapsikorotukset, mahdolliset ylläpitokorvaukset, jäsenmaksut, ennakonpidätykset, mahdolliset perinnät, maksettu netto), maksetut päivät, täydet päivät, omavastuupäivien lukumäärä

Maksutietorekisterin yhteydenottotiedot

 • Yhteydenotto [yhteydenottaja, ketä asia koskee, ajankohta, yhteydenoton sisältö ja vastaus]

Maksutietorekisterin Kela-tiedot

 • Tiedot Kelan maksamista etuuksista kertymineen

Maksutietorekisterin lisätiedot

 • Käsittelyyn liittyvät lisätiedot
 • Viestintään liittyvät valinnat

Maksutietorekisterin tietojen säilytys

Tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussäännön kohta: Maksutietorekisteri tietojen säilytys. Arkistonmuodostusuunnitelman on hyväksynyt työttömyyskassojen toimintaa ohjaava Finanssivalvonta.