Super työttömyyskassan arkistonmuodostussuunnitelma

Super työttömyyskassan tietojen säilytystä ohjaa arkistonmuodostussuunnitelma. Työttömyyskassalla on lakisääteinen velvollisuus säästää tietoja arkistonmuodostussuunnitelman ajan, eikä näin ollen tietoja voida hävittää Oikeuden tulla unohdetuksi puitteissa, sekä toisaalta velvollisuus huolehtia tätä vanhempien tietojen hävittämisestä.
Super työttömyyskassan Arkistonmuodostussäännön on hyväksynyt työttömyyskassojen toimintaa valvova Finanssivalvonta.
Arkistonmuodostusuunnitelma on hyväksytty Super työttömyyskassan hallituksessa 2004

12.1.1. Jäsentietorekisterin tietojen säilytys

Jäsentietorekisterin tietojen säilytys
Syntyvät tiedot /
asiakirjakokonaisuudet /
asiakirjat
Julkisuus Henkilötietoluonne Säilytysmuoto Säilytysaika työpiste / Kokonaissäilytysaika
Jäsenhakemus liitteineen Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 32 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen

Jäsenyysaika + 6 vuotta

Jäsenyyteen liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 32 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta
Jäsenyyspäätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 32 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen Jäsenyysaika + 6 vuotta
Jäsenluettelot Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 32 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen Pysyvä


12.1.2. Maksutietorekisterin tietojen säilytys

12.1.2.1. Ansiopäivärahahakemustietojen säilytys

Maksutietorekisterin ansiopäivärahahakemustietojen säilytys
Syntyvät tiedot / asiakirjakokonaisuudet/asiakirjat Julkisuus Henkilötietoluonne Säilytysmuoto Säilytysaika työpiste / Kokonaissäilytysaika
Ansiopäivärahahakemukset liitteineen Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen

6kk
/
6 vuotta

Työvoimapoliittiset lausunnot Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Tarkistusilmoitukset lomautetuista työntekijöistä Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen

6kk
/
6 vuotta

Ulosottoviranomaisen ja kunnan toimielinmen pyynnöt Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta
E301- ja E303-ilmoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen

6kk
/
6 vuotta

Muutosverokortit Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta
Päätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Maksuilmoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Muut hakemusten käsittelyyn liittyvät asiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta

12.1.2.2. Koulutuspäivärahahakemustietojen säilytys

Koulutuspäivärahahakemustietojen säilytys
Syntyvät tiedot / asiakirjakokonaisuudet/asiakirjat Julkisuus Henkilötietoluonne Säilytysmuoto Säilytysaika työpiste / Kokonaissäilytysaika
Koulutuspäivärahahakemukset liitteineen Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta
Työvoimatoimiston ja toimikunnan maksatusilmoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Ulosottoviranomaisen ja kunnan toimielimen pyynnöt Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta
Muutosverokortit Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta
Päätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Maksuilmoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Muut hakemusten käsittelyyn liittyvät asiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta

12.1.2.3. Vuorottelukorvaushakemustietojen säilytys

Vuorottelukorvaushakemustietojen säilytys
Syntyvät tiedot /
asiakirjakokonaisuudet /asiakirjat
Julkisuus Henkilötietoluonne Säilytysmuoto Säilytysaika työpiste / Kokonaissäilytysaika
Vuorottelukorvaushakemukset liitteineen Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)

Kyllä

paperi/sähköinen

6 kk
/
6 vuotta

Työvoimapoliittiset lausunnot Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Muutosverokortit Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 kk
/
6 vuotta
Päätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Maksuilmoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kylä sähköinen 6 vuotta
Muut hakemusten käsittelyyn liittyvät asiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 kk
/
6 vuotta

12.1.2.4. Koulutustukihakemustietojen säilytys

Koulutustukihakemustietojen säilytys
Syntyvät tiedot / asiakirjakokonaisuudet/asiakirjat Julkisuus Henkilötietoluonne Säilytysmuoto Säilytysaika työpiste / Kokonaissäilytysaika
Koulutustukihakemukset liitteineen Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)

Kyllä

paperi/sähköinen 6 kk
/
6 vuotta
Työvoimatoimiston ja toimikunnan maksatusilmoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Ryhmäilmoitukset työvoimakoulutuksessa olevista Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta
Ulosottoviranomaisen ja kunnan toimielimen pyynnöt Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta
Muutosverokortit Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta
Päätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Maksuilmoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen 6 vuotta
Muut hakemusten käsittelyyn liittyvät asiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta

12.1.3. Takaisinperintärekisterin tietojen säilytys

12.1.3.1. Ansiopäivärahan takaisinperintätietojen säilytys

Ansiopäivärahan takaisinperintätietojen säilytys
Syntyvät tiedot / asiakirjakokonaisuudet/asiakirjat Julkisuus Henkilötietoluonne Säilytysmuoto Säilytysaika työpiste / Kokonaissäilytysaika
Kuulemisasiakirjat laskelmineen Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Perintäilmoitukset eläkelaitoksille Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)

Kyllä

paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Ennakkoilmoitukset eläkelaitoksille Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 kk
/
6 vuotta kirjoittamisesta
Päätöksen poistohakemukset liitteineen ja päätökset Vakosta Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Takaisinperintäpäätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Maksuohjelmasopimukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Maksukehoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Ulosmittausasiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Velkajärjestelyasiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Tutkintapyyntökä koskevat asiakirjat ja päätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 3, 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä

12.1.3.2. Koulutuspäivärahan takaisinperintätietojen säilytys

Koulutuspäivärahan takaisinperintätietojen säilytys
Syntyvät tiedot / asiakirjakokonaisuudet/asiakirjat Julkisuus Henkilötietoluonne Säilytysmuoto Säilytysaika työpiste / Kokonaissäilytysaika
Kuulemisasiakirjat laskelmineen Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Perintäilmoitukset eläkelaitoksille Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Ennakkoilmoitukset eläkelaitoksille Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 kk
/
6 vuotta
Päätöksen poistohakemukset liitteineen ja päätökset Vakosta Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Takaisinperintäpäätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Maksuohjelmasopimukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Maksukehoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Ulosmittausasiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Ulosmittausasiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Tutkintapyyntöjä koskevat asiakirjat ja päätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 3, 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä

12.1.3.3. Vuorottelukorvauksen takaisinperintätietojen säilytys

Vuorottelukorvauksen takaisinperintätietojen säilytys
Syntyvät tiedot / asiakirjakokonaisuudet/asiakirjat Julkisuus Henkilötietoluonne Säilytysmuoto Säilytysaika työpiste / Kokonaissäilytysaika
Kuulemisasiakirjat laskelmineen Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Perintäilmoitukset eläkelaitoksille Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Ennakkoilmoitukset eläkelaitoksille Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 kk
/
6 vuotta
Päätöksen poistohakemukset liitteineen ja päätökset Vakosta Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Takaisinperintäpäätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Maksuohjelmasopimukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Maksukehoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Ulosmittausasiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Velkajärjestelyasiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Tutkintapyyntöjä koskevat asiakirjat ja päätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 3, 23 ja 25 kohta)
Kyllä paper/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä

12.1.3.4. Koulutustuen takaisinperintätietojen säilytys

Koulutustuen takaisinperintätietojen säilytys
Syntyvät tiedot / asiakirjakokonaisuudet/asiakirjat Julkisuus Henkilötietoluonne Säilytysmuoto Säilytysaika työpiste / Kokonaissäilytysaika
Kuulemisasiakirjat laskelmineen Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Perintäilmoitukset eläkelaitoksille Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Ennakkoilmoitukset eläkelaitoksille Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6kk
/
6 vuotta perinnän päättymisestä
Päätöksen poistohakemukset liitteineen ja päätökset Vakosta Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Takaisinperintäpäätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Maksuohjelmasopumukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Maksukehoitukset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä sähköinen/paperi 6 vuotta perinnän päättymisestä
Ulosmittausasiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Velkajärjestelyasiakirjat Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä
Tutkintapyyntöjä koskevat asiakirjat ja päätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 3, 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta perinnän päättymisestä

12.1.4. Valitusrekisterin tietojen säilytys

Valitusrekisterin tietojen säilytys
Syntyvät tiedot / asiakirjakokonaisuudet/asiakirjat Julkisuus Henkilötietoluonne Säilytysmuoto

Säilytysaika työpiste / kokonaissäilytysaika

Valituskirjelmä liitteineen ja kassan päätös Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta valitusasteen päätöksestä
Kassan vastinepyynnöt työvoimatoimikunnalle Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta valitusasteen päätöksestä
Työvoimatoimikunnan vastineet Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta valitusasteen päätöksestä
Kassan lausunnot Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta valitusasteen päätöksestä
Työttömyysturvalautakunnan päätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta valitusasteen päätöksestä
Vakuutusoikeuden päätökset Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta valitusasteen päätöksestä
Poistohakemukset liitteinenn Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta valitusasteen päätöksestä
Kuulemiskirjeet Salassa pidettävä
(JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 kohta)
Kyllä paperi/sähköinen 6 vuotta valitusasteen päätöksestä

Sivua päivitetty 12.6.2018