Takaisinperintärekisterin tietosisältö

Takaisinperintärekisteriin on rekisteröity tiedot etuudensaajista, joille on maksettu liikaa etuutta, ja etuus peritään kokonaan tai osaksi takaisin taikka takaisinperinnästä luovutaan kokonaan tai osittain – tai joille maksetaan lisäysmaksua. Takaisinperintärekisterin tietoryhmiä ovat jäsenen jäsentietorekisteritiedot, maksutietorekisteritiedot, tapaustiedot, maksurivit, rekisterikorjaukset ja suoritukset. Takaisinperintärekisterin tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussääntö.

Takakaisinperintärekisterin tietoja ovat:

 • korjauksen syy
 • onko kyse väärinkäytöksestä
 • minkä tukilajin korjauksesta on kyse
 • korjattava aika
 • summa
 • perinnän lyhennystapa
 • saadut lyhennykset (summa, päivämäärä)
 • korjauspäätöksen päivämäärä ja sisältö
 • perinnän vaiheet
 • maksuerät (maksusuunnitelma)
 • tehdyt tilastokorjaukset
 • perinnän päättymispäivä
 • yhteydenotot

Takaisinperintärekisterin tietojen säilytys

Tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussäännön kohta: Takaisinperintärekisterin tietojen säilytys. Arkistonmuodostusuunnitelman on hyväksynyt työttömyyskassojen toimintaa ohjaava Finanssivalvonta.