Valitusrekisterin tietosisältö

Valitusrekisteriin on rekisteröity tiedot etuuden hakijoista, jotka ovat valittaneet Super työttömyyskassan antamasta päätöksestä. Valitusrekisterin tietoryhmiä ovat jäsenen jäsentietorekisterin tiedot. Valitusrekisterin tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussääntö.

Valitusrekisterin tietoja ovat:

 • jäsenen tekemät valitukset kassan antamista päätöksistä
  • päätösnumero (päätös, josta valitettu)
  • päätöksen anto- ja postituspäivä (päätös, josta valitettu)
  • valituksen saapumispäivä
  • valituksen syy
  • valituksen käsittelyn eri vaiheet kassassa ja valituselimissä (sosiaaliturva-asioiden  muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus)
  • valituksesta annettujen päätösten päivämäärät ja ratkaisu/ratkaisut
  • yhteydenotot

Valitusrekisterin tietojen säilytys

Tietojen säilytystä ohjaa Super työttömyyskassan arkistonmuodostussäännön kohta: Valitusrekisterin tietojen säilytys. Arkistonmuodostusuunnitelman on hyväksynyt työttömyyskassojen toimintaa ohjaava Finanssivalvonta.