Ohjeita päivärahan hakijalle

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu heti työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon (te-toimisto).

Jos et ole ilmoittautunut työnhakijaksi, tee se välittömästi te-palvelut

Olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos täytät työssäoloehdon jäsenyysaikana

Ansiopäivärahan työssäoloehto täyttyy, jos olet ennen työttömäksi jäämistä ollut työssä vähintään 26 sellaista kalenteriviikkoa (ma-su), joiden ajalta sinulle on maksettu palkkaa vähintään 18 tunnilta. Jos työ on ollut jaksotyötä, esim. 115 h/3 vkoa, työssäoloehto täyttyy jokaiselta sellaiselta kolmen kalenteriviikon jaksolta, joilta palkkaa on maksettu keskimäärin vähintään 18 tunnilta kalenteriviikossa. 

Työn on oltava työttömyyskassan jäsenyysaikana tehtyä työtä. Edellisen työttömyyskassan jäsenyys- ja työssäoloaika voidaan huomioida, jos liittymisen ja eron välillä ei ole yli kuukauden aikaa eikä sinua ole erotettu edellisestä työttömyyskassasta.

Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson ajalla. Tarkastelujaksoa pidentävät muun muassa päätoiminen opiskelu, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausi, sairauspäivärahakausi ja hoitovapaa siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. 

PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN

Hae päivärahaa Nettikassassa sähköisesti.

  1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.
  1. Kerää liitteet: työsopimus työstäsi ja palkkalaskelmat noin kuudelta kuukaudelta eli 26 työssäoloehdon täyttävältä viikolta. Jos olet tehnyt töitä tuntipalkalla, pyydä palkanlaskijalta viikkotuntiselvitys, johon merkataan kalenteriviikkokohtaisesti tehdyt työtunnit. (Viikkotuntiselvityspohjan löydät lomakkeet kohdasta ). Voit myös pyytää palkanlaskijalta palkkatodistus viimeiseltä 26 työssäoloehdon täyttävältä viikolta ennen työn loppumista. Lomaraha ja -korvaus sekä mahdolliset palkattomat tulee merkitä todistukseen erikseen. Käytämme tulorekisterin tietoja, jos se on mahdollista, kuitenkaan aina tulorekisteristä ei löydy tarvittavia tietoja.
  1. Lähetä ensimmäinen hakemus aikaisintaan täydeltä kahdelta kalenteriviikolta, jos olet kokonaan työtön eikä sinulle makseta hakujaksolla osa-aikatyön tai keikkatyön palkkoja. Viimeisen haettavan päivän tulee olla sunnuntai tai kuun viimeinen päivä. 
  1. Jos sinulle maksetaan hakujaksolla osa-aikatyön tai keikkatyön palkkoja, lähetä hakemus täydeltä neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukaudelta.
  1. Nettikassasta näet, kun hakemus on saapunut kassalle. Näet myös, kun hakemus on otettu käsittelyyn. Hakemuksia EI voi kiirehtiä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun hakemus on otettu käsittelyyn käsittelijä pyytää mahdolliset puuttuvat liitteet. Kotisivuiltamme näet käsittelytilanteen.

Lähetä myös muut mahdolliset liitteet:

  • Päätös sosiaalietuudesta, jos saat etuutta, joka vaikuttaa päivärahaan, esim. eläke, kotihoidontuki
  • Viimeksi vahvistettu veropäätös, jos olet sivutoiminen yrittäjä, esim. maatilatalous, verkostomarkkinointi
  • Jos yritystoiminta on kestänyt niin lyhyen ajan, ettei veropäätöksessä vielä on siitä tietoja, lähetä muu selvitys yritystoiminnan tulosta, esim. kirjanpitoon liittyvät asiakirjat, välitilinpäätös tai vastaava
  • Jos olet ollut työssä ajalla, jolta haet päivärahaa, lähetä kopio töitä koskevasta palkkalaskelmasta ja työsopimus

Huomioi, että Nettikassassa voit lähettää kassalle tietoja sähköisesti sekä hakemuksen liitteenä että ilman hakemusta

 

ETUUDEN VEROTUS

Työttömyyskassa saa verotiedot pääsääntöisesti suoraan verottajalta.  Työttömyyspäivärahasta pidätetään vähintään 25 prosenttia veroa. Jos haluat muuttaa veroprosenttia pienemmäksi, pyydä verottajalta www.vero.fi muutosverokortti etuutta varten ja lähetä se kassaan. Veroa pidätetään muutosverokortin mukaisesti siitä lähtien kun muutosverokortti saapuu kassalle.

Arvion päivärahasi tasosta voit tehdä päivärahalaskurilla.  

Pyydä tarvittaessa lisätietoja kassalta.