Usein kysyttyä lomautuksista ja koronasta

Lakimuutokset

Mihin asti määräaikaiset lakimuutokset ovat voimassa:

 • Suojaosa on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa 1.6.2020-30.11.2021 alkavien hakujaksojen kohdalla. Neljän viikon hakujaksojen kohdalla suojaosa on 465 euroa.

 • Jos työsuhteesi alkaa 12.6.2020-30.11.2021 voit saada liikkuvuusavustusta kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella
 • TE-toimisto ei tutki lomautettujen yritystoimintaa ja opintoja 16.3.2020-31.12.2021
 • Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Koskee henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa ajalla 16.3.-31.12.2020.

 • Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. Työskentelyedellytyksen puolittaminen koskee myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskee 52 viikosta 26 viikkoon.

 • Ansiopäivärahan 300–500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu missään tilanteessa ajalla 1.7.2020-31.12.2020. Enimmäisaika ei ole kulunut myöskään ajalla 16.3.2020-30.6.2020 sellaisissa lomautuksissa, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Tarkempaa tietoa lakimuutoksista löytyy sivulta tyj.fi

Lomautukset ja työttömyyden alkaminen

Minut on lomautettu/irtisanottu, mitä teen?

 1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa [linkki vie TE-toimiston sivuille] viimeistään ensimmäisenä lomautus-/työttömyyspäivänä. Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa.

 2. Täytä päivärahahakemus Super työttömyyskassan sähköisessä asioinnissa, Nettikassassa aikaisintaan kahden viikon päästä ensimmäisestä lomautus-/työttömyyspäivästä. Viimeisen haettavan päivän tulee olla sunnuntai tai kuun viimeinen päivä.

Huom. Myös lomautettujen on haettava kokoaikatyötä saadakseen ansiopäivärahaa

Lisätietoa aiheesta:

Kuinka paljon saan ansiopäivärahaa?

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän palkkasi perusteella. Palkat huomioidaan vähintään 6 kuukauden ajalta. Jos kohdallasi käytetään 13 viikon työskentelyedellytystä, lasketaan palkkasi kyseiseltä ajalta. 13 viikon työskentelyedellytys on voimassa 31.12.2020 alkaviin hakujaksoihin asti. Ansiopäivärahan määrää voit laskea Nettikassan ansiopäivärahalaskurilla. Laske arvio ansiopäivärahastasi Super työttömyyskassan sähköisen asioinnin, Nettikassan, päivärahalaskurilla.

Lisätietoa aiheesta:

Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan?

Ansiopäivärahan maksaminen lomautuksen tai työttömyyden ajalta edellyttää, että

 • olet ilmoitta mistoon työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon
 • olet työttömyyskassan jäsen
 • olet ollut kassan jäsenyysaikanasi työssä 26 kalenteriviikkoa (noin 6 kk).

Jos 26 viikon työssäoloedellytys ei täyty kohdallasi, voit saada ansiopäivärahaa myös 13 viikon työskentelyn perusteella.  Kassan jäsenyyden on oltava voimassa kyseisellä ajalla. Tämä edellyttää, että työskentelyedellytykseesi on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja ansiopäivärahasi ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Jos et ole työttömyyskassan jäsen tai ollut työssä riittävän kauan, hae työttömyysturvaa Kelasta [linkki vie Kelan sivuille]

Voinko asioida TE-toimistossa ja työttömyyskassassa kotoa käsin?

Voit. Sekä työttömyyskassassa (Super työttömyyskassan sähköinen asiointi, Nettikassa) että TE-toimistossa [linkki vie TE-toimiston sivuille] voi asioida sähköisesti.

Työttömyyskassaan liitteet kannattaa lähettää aina Nettikassan kautta PDF muodossa, verkkopalkkapalveluista saa palkkalaskelmat yleensä tallennettua suoraan PDF muotoon (verkopalkkapalveluista löytyy yleensä Tallenna PDF painike). Jos asiakirjat ovat vain paperilla, ne saa muokattua PDF muotoon älypuhelimen sovelluksilla, esim. Microsoft Office Lens ohjelmalla.

Lisätietoa aiheesta:

Mitä liitteitä työttömyyskassa tarvitsee?

Liitä hakemukseen palkkatodistus sekä kopio lomautusilmoituksesta tai irtisanomisilmoituksesta ja työsopimuksesta.

Työttömyyskassaan kannattaa lähettää myös verokortti etuutta varten saadaksesi oikean veroprosentin. Muutoin ansiopäivärahan vero on vähintään 25 %. Huomaathan, että voit lähettää verokortin verottajan palvelusta [linkki vie Verrotajan sivuille] myös suoraan omaan työttömyyskassaasi.

Lisätietoa aiheesta:

Päivitetty 27.7.2020, lisätty tieto muutosverokortin hakemisesta

Miksi hakemukseen on liitettävä palkkatodistus?

Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltävän ajan palkasta. Ansiopäivärahaoikeuteen vaikuttaa myös se, oletko työskennellyt puoli vuotta siten, että työaikasi on 18 tuntia viikossa. Nämä tiedot tarkistetaan palkkatodistuksesta.

Osa tiedoista löytyy nykyisin tulorekisteristä ja on mahdollista, että hakemuksesi voidaan käsitellä ilman palkkatodistusta. Jos tulorekisterissä ei kuitenkaan ole tarvittavia tietoja, hakemuksesi käsittely voi viivästyä. Tämän vuoksi suosittelemme edelleen toimittamaan aina palkkatodistuksen.

Jos kassa pyytää sinulta palkkatodistusta kun hakemus on otettu käsittelyyn, tämä tarkoittaa, että tulorekisteristä ei löydy kohdallasi riittäviä tietoja.

Saanko ansiopäivärahaa ensimmäisestä lomautus-/työttömyyspäivästä alkaen?

Työttömyyden alkaessa asetetaan ns. omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika on viiden arkipäivän (ma-pe) mittainen.

Väliaikaisen lakimuutoksen perusteella omavastuuajalta maksetaan päivärahaa, jos omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020 Tällöin päivärahan maksaminen alkaa pääsääntöisesti ensimmäisestä työttömyys- tai lomautuspäivästä.

Päivitety 27.7.2020, korjattu päivämääriä

Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat ansiopäivärahan maksamiseen?

 • Jos olet lomautettu kokonaisiksi päiviksi, saat täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä.
 • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, sinulle maksetaan päivärahaa, jossa on huomioitu palkan vaikutus.

Kuinka kauan hakemukseni käsittely kestää?

Super työttömyyskassan hakemusten kerran viikossa päivitettävä käsittelytilanne löytyy täältä. Tietoa siitä, kuinka paljon koronan aiheuttamat lomautukset vaikuttavat käsittelyaikoihin, ei vielä ole.

Miten toimin ensimmäisen hakemuksen käsittelyn jälkeen?

Lähetä jatkohakemus Super työttömyyskassan sähköisessä asioinnissa, Nettikassassa joko neljän viikon tai kuukauden välein.

Jatkohakemus kannattaa lähettää, vaikka ensimmäisen hakemuksen käsittely olisi yhä kesken (tällöin ei valitettavasti voi käyttää Nettikassa jatkohakemusta, vaan on käytettävä Ansiopäivärahahakemusta). Näin sinulle voidaan maksaa kerralla päiväraha kaikilta kuluneita hakujaksoilta, kun hakemuksesi tulee käsittelyyn.

Muista hakea päivärahaa aina viimeistään 3 kuukauden sisällä haettavan jakson ensimmäisestä päivästä. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa vain, jos päivärahaa on haettu 3 kuukauden kuluessa.

Jos ensimmäinen hakemus on käsitelty ja tilanteessasi ei tapahdu muutoksia, päiväraha maksetaan tilillesi pääsääntöisesti muutaman päivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä.

Noudata myös TE-toimiston ohjeita työnhakusi ylläpitämiseksi.

Päivitetty 27.7.2020, lisätty ohje jatkohakemuksen lähettämisestä ja hakemuksen vanhenemisesta.

Milloin päivärahani lasketaan uudelleen?

Jos olet työssä 26 viikkoa (6 kk) siten, että työtunteja on viikon aikana vähintään 18, ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta ja päivärahan taso lasketaan uudelleen. Myös viiden päivän omavastuuaika alkaa alusta.
Uusi ansiopäivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella olisi maksamattomia päiviä.
Jos olet osa-aikatyössä, ansiopäivärahan uudelleen laskeminen voi laskea päivärahan määrää. Ansiopäivärahan tasoa kuitenkin suojaavat seuraavat seuraavat seikat:

 • Ansiopäiväraha lasketaan ja omavastuuaika otetaan enintään kerran vuodessa.
 • Ansiopäiväraha voi laskea kerralla vain 20 %, jos päivärahasi enimmäisaika ei ole kulunut loppuun.

Ikääntyneitä koskee lisäksi muita suojasääntöjä. 58 vuotta täyttäneen päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole suurempi. Myöskään silloin, kun enimmäisaika alkaa alusta työllistämisvelvoitteen perusteella tarjotun työn tai palvelun perusteella, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei yleensä lasketa uudelleen.

Kuulun covid-19 riskiryhmään, enkä voi tehdä työtäni, onko minun mahdollista saada työttömyyspäivärahaa?

Vain siinä tapauksessa, että työtä ei voi tehdä työnantajasta johtuvasta syystä.

Työnantaja lomauttaa minut ja lomautuksen aikana maksetaan lomaraha. Vaikuttaako lomaraha päivärahan saantiin? 

Jos lomaraha perustuu kokoaikatyöhön, se ei vaikuta päivärahan maksamiseen.

Jos teet osa-aikatyötä ja olet oikeutettu soviteltuun päivärahaan, lomaraha lasketaan sen kuukauden tuloksi, jonka aikana se maksetaan. 

Minulla on määräaikainen työsuhde, joka keskeytetään, voinko saada työttömyyspäivärahaa? 

Jos työsuhde keskeytetään työnantajasta johtuvasta syystä. Päivärahaa voidaan maksaa keskeytyksen/lomautuksen ajalta aikaisintaan 1.4.2020 alkaen, vaikka lomautus olisi alkanut ennen 1.4.2020. Päivärahaa voidaan maksaa enintään 31.12.2020 asti.

Päivitetty 27.7.2020, korjattu päivämäärä

Karanteeni, sairastuminen ja työllistymistä edistävät palvelut

Vaikuttaako karanteeni tai tartuntatautipäiväraha ansiopäivärahaan?

Kokonaan työtön tai lomautettu ei voi saada tartuntatautipäivärahaa. Karanteeni ei myöskään vaikuta ansiopäivärahaoikeuteen, joten kokonaan työtön saa karanteeniaikana normaalisti ansiopäivärahaa.

Jos olet osittain työssä, on mahdollista, että saat tartuntatautipäivärahaa yhtä aikaa ansiopäivärahan kanssa. Tällöin tartuntatautipäiväraha vähennetään ansiopäivärahasta.

Muista ilmoitaa hakemuksessasi, jos saat tartuntatautipäivärahaa.

Ovatko kaikki työllistymistä edistävät palvelut peruttu koronan vuoksi?

Osa palveluista on mahdollista järjestää etänä, joten kaikkia palveluita ei välttämättä ole peruttu. Saat lisätietoa oman palvelusi tilanteesta TE-toimistosta tai palvelun järjestäjältä.
Katso lisätietoa TE-toimiston sivuilta [linkki vie TE-toimiston sivuille]

Työllistymistä edistävää palvelua ei järjestetä tai palvelu on tauolla koronan vuoksi. Miten tämä vaikuttaa päivärahaani?

Sinulle maksetaan päiväraha ilman kulukorvausta. Ilmoita hakemuksessasi tauosta tai siitä, että palvelua ei järjestetä.

Miten sairastuminen työllistymistä edistävän palvelun aikana vaikuttaa päivärahaani?

Sinulle maksetaan päiväraha ilman kulukorvausta siihen asti, kun oikeutesi sairauspäivärahaan alkaa. Sairauspäivärahaa voi yleensä saada 9 arkipäivän kuluttua sairastumisesta.

Ilmoita hakemuksessasi sairauspäivät ja jos sairaus kestää yli 9 päivää, hae sairauspäivärahaa Kelasta.

En voi osallistua työllistymistä edistävään palveluun, koska hoidan sairasta lasta. Miten tämä vaikuttaa päivärahaani?

Neljältä ensimmäiseltä päivältä maksetaan päiväraha ilman kulukorvausta. Viidennestä poissaolopäivästä alkaen päivärahaa ei makseta.

Ilmoita hakemuksessasi poissaolostasi työllistymistä edistävästä palvelusta ja poissaolon syystä.


Päivitetty 11.03.2021