Nyhetsarkivet

20.05.2019 | Ansiopäiväraha

Tidtabellen för behandlingen

Tidtabellen när kassan börjar behandla ansökningar på veckan 21

25.03.2019 | Ansiopäiväraha

Huhtikuusta alkaen osa-aika- tai pätkätyön palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta palkanmaksupäivänä

Huhtikuun alusta lukien työ vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos lisää tulojen säännöllisyyttä osa-aika- ja keikkatyötä tekevillä.

10.01.2019 | Yleistä

Beskattning av arbetslöshetsförmåner

Den inkomstrelaterade dagpenningen, alternäringsersättningen och rörlighetsunderstöd är förskottsinnehållspliktig inkomst.

10.01.2019 | Ansiopäiväraha

Ändringar i lagen 1.1.2019

07.01.2019 | Yleistä

Telefontjänstens öppettider

Arbetslöshetskassans telefontjänst är öppen på måndag kl. 9-13, onsdag kl. 12-15 och fredag kl. 9-13.

01.01.2019 | Yleistä

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020

Palkkatietoja aletaan viedä tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien. Työttömyyskassat eivät kuitenkaan saa tulorekisteristä tietoja vielä vuoteen. Ansiopäiväraha voidaan laskea tulorekisterin tietojen pohjalta aikaisintaan 1.1.2020.

28.08.2018 | Yleistä

Nettikassaan kirjautuminen on muuttunut

Nettikassaan kirjautuminen SuPer-liiton ja Super työttömyyskassan jäsenien osalta on muuttuu ja ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä palveluun pitää rekisteröityä.
Kirkon alat ry:n ja Super työttömyyskassan jäsenien ja Super työttömyyskassan suorien jäsenien kirjautuminen säilyy ennallaan.
Lue lisää: Ohje Nettikassaan rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen

15.05.2018 | Ansiopäiväraha

Om du blir arbetslös eller permitterad

Anmäl dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån, www.te-tjanster.fi genast du blir arbetslös eller permitterad. Arbetssökandet kan inte träda i kraft efteråt och dagpenning kan inte betalas för tiden arbetssökandet inte är i kraft. Följ arbets- och näringsbyråns anvisningar då du är arbetssökande.

01.01.2018 | Ansiopäiväraha

Uppföljning av aktivitet började 1.1.2018

Uppföljning av arbetslös arbetssökandes aktivitet började 1.1.2018. Om du inte uppfyller kravet på aktivitetet, skärs nivån på din arbetslöshetsförmån ned med 4,65 procent under de följande 65 dagarna av förmånsbetalning, dvs. under cirka tre månader. Nedskärningen motsvarar en dag utan ersättning i månaden. Självrikstiden i början av arbetslöshet sjunker från sju till fem dagar.

18.12.2017 | Ansiopäiväraha

Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2018

Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta, yritystoimintaa sekä työttömyysturvan aktiivimallia koskevat hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan. Aktiivimallin myötä omavastuuaika lyhenee viiteen päivään.