Betalningsdagar

Om du har arbetat under ledighetstid, anmäl arbetsdagarna till kassan snarast möjligt. Skicka löneuppgifterna till kassan.

Betalningsdagar för alterneringsersättning

2021

02.08.2021 - 29.08.2021 02.09.2021
30.08.2021 - 26.09.2021 30.09.2021
27.09.2021 - 24.10.2021 28.10.2021
25.10.2021 - 21.11.2021 25.11.2021
22.11.2021 - 19.12.2021 23.12.2020