Betalningsdagar

Om du har arbetat under ledighetstid, anmäl arbetsdagarna till kassan snarast möjligt. Skicka löneuppgifterna till kassan.

Betalningsdagar för alterneringsersättning

2020

23.11.2020 - 20.12.2020 23.12.2020

2021

21.12.2020 - 17.01.2021 21.01.2021
18.01.2021 - 14.02.2021 18.02.2021
15.02.2021 - 14.03.2021 18.03.2021
15.03.2021 - 11.04.2021 15.04.2021
12.04.2021 - 09.05.2021 12.05.2021
10.05.2021 - 06.06.2021 10.06.2021
07.06.2021 - 04.07.2021 08.07.2021
05.07.2021 - 01.08.2021 05.08.2021
02.08.2021 - 29.08.2021 02.09.2021
30.08.2021 - 26.09.2021 30.09.2021
27.09.2021 - 24.10.2021 28.10.2021
25.10.2021 - 21.11.2021 25.11.2021
22.11.2021 - 19.12.2020 23.12.2020