Beskattning av arbetslöshetsförmåner

Den inkomstrelaterade dagpenningen, alternäringsersättningen och rörlighetsunderstöd är förskottsinnehållspliktig inkomst.

Arbetslöshetskassan får vanligtvis information om medlemmarnas beskattning direkt från skattemyndigheten i början av året. Det nya skattekortet gäller från början av februari. Förskottsinnehållningsprocenten på skattekort utfärdade för lön höjs vid betalning av inkomstrelaterad dagpenning, alternäringsersättning och rörlighetsunderstöd till minst 25 procent.

Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmånen från skattemyndigheten. Förskottsinnehållningen på den inkomstrelaterade dagpenningen, alternäringsersättningen och rörlighetsunderstöd följer i detta fall skattekortet utan höjning av procenten. Skicka ändringsskattekortet i original till din egen arbetslöshetskassa.

Förmånstagaren skickar till arbetslöshetskassan ett ändringsskattekort för förmån. Skatten innehålls enligt uppgifterna i ändringsskattekortet.

Förmånstagaren skickar till kassan ett skattekort utfärdade för lön eller arbertslöshetskassan har fått elektroniska  beskattningsuppgifter direkt från skattmyndigheten.

Kassan använder de beskattningsuppgifter som kassan fått. Förskottsinnehållningen är ändå alltid minst 25 %.
Förmånstagaren skickar till kassan ett ändringsskattekort för lön. Skatten innehålls enligt uppgifterna i ändringsskattekortet, men innehållningsprocenten är minst 25 %.