SOVITELTU PÄIVÄRAHA 1.4.2019 ALKAEN

Huhtikuun alusta lukien osa-aikatyön ja keikkatyön tulo vaikuttaa vasta, kun palkka on maksettu. Kassalle tulee edelleen toimittaa tehdystä työstä palkkalaskelma.

Ennen 1.4.2019 tehdyn työn tulo huomioidaan työn ansainta-ajankohdan mukaan. Työttömyysturvalaki muuttui 1.4.2019 siten, että 1.4.2019 ja sen jälkeen tehty työ huomioidaan silloin, kun palkka maksetaan. Jos huhtikuussa tehdyn työn palkka maksetaan 30.4.2019, se vaikuttaa huhtikuun maksettavaan etuuteen ja palkkalaskelma tulee lähettää huhtikuun hakemuksen yhteydessä. Jos huhtikuun palkka maksetaan toukokuussa, palkkalaskelma tulee lähettää toukokuun hakemuksen yhteydessä.

Käytännössä vaikutus etuuteen riippuu hakujaksosta ja palkanmaksupäivistä. Jos ensimmäiselle huhtikuun puolelle sijoittuvalle hakujaksolle ei osu palkanmaksupäivää, etuus tältä jaksolta maksetaan täytenä. Muutos tarkoittaa myös sitä, että työaika huomioidaan palkanmaksupäivän mukaisesti. Esimerkki: teet huhtikuussa työtä niin paljon, että sovittelujakson työaikaraja ylittyy, mutta palkanmaksupäivä sijoittuu toukokuun puolelle. Huhtikuulta päiväraha maksetaan täysimääräisenä ja työaika huomioidaan palkanmaksupäivän mukaisesti, eli toukokuussa. Tällöin päivärahahakemus toukokuulta hylätään työajan perusteella, vaikka et toukokuussa olisi tehnyt yhtään työtuntia.

Tilanteissa, jolloin uusi työssäoloehto täyttyy kesken hakujakson, kassa joutuu edelleen odottamaan hakujakson palkkatietoja. Jos työssäoloehto täyttyy esim. viikolla 16 ja palkka maksetaan toukokuun puolella, ei huhtikuun hakemusta voida käsitellä ennen kuin palkkalaskelma on kassalla. Työttömyysturvalaki ei muuttunut työssäoloehdon seurannan eikä aktivisuuden seurannan osalta.
 

PALKKALASKELMAT JA TYÖSOPIMUS KASSALLE

Toimita päivärahahakemuksen liitteenä aina palkkalaskelmat, joiden maksupäivä on päivärahan hakujaksolla. Laskelmat tulee toimittaa, vaikka et päivärahan hakujaksolla olisikaan ollut töissä.

Kun teet uuden työsopimuksen osa-aikatyöstä tai keikkatyöstä, lähetä työsopimuksesta kopio kassalle. Lähetä kopio myös tekemästäsi runko- tai puitesopimuksesta, jos haet soviteltua päivärahaa.