Tidtabellen för behandlingen

Tidtabellen när kassan börjar behandla ansökningar på veckan 30

Typ av ansökning Ankomstdatum
Ansökan om inkomstrelaterad dagpenningen (första ansökan eller när arbetsvillkoret har uppfyllts på nytt) under veckan 27
Ansökan med arbetsdagar under veckan 27
Fortsättningsansökan (inga arbetsdagar) under veckan 30

Uppdatering 28.7.2021. Tidtabellen för behandlingen uppdateras en gång i veckan.


Arbertslöshetskassan börjar behandla ansökningarna beroende på typ av ansökning i den ordning de har anlänt. Om ansökan eller bilagor måste kompletteras, kontaktar kassan dig via textmeddelande, via Nätkassa eller via post. Vid behov kan kassan också kontakta direkt t.ex arbetsgivarens kontaktperson.

Dagpenning söks i perioder om minst fyra veckor, en månad eller en kalendermånad i efterskott. Den första ansökningen kan du dock sända in för en period om två veckor. Dagpenning bör sökas från arbetslöshetskassan inom tre månader från den första arbetslöshetsdagen för vilken dagpenning ej har utbetalats. Man kan skicka följande ansökan till kassan genast efter det att fyra veckors eller en månads period har förflutit, oberoende av om kassan har behandlat föregående ansökan färdigt eller inte. I Nätkassan måste man fylla i blanketten som heter ”Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning” så länge du har blivit betalt dagpenning.

Det lönar sig att skicka ansökan genast mögligt efter ansökningsperioden har förflutit, fastän någon nödvändig bilaga ännu skulle saknas i den. Den bilaga som saknas, kan sändas till kassan även senare. Meddela kassan i ansökan, om du ska komplettera ansökan med bilagor i efterskott. Bilagorna kan skickas via post eller via Nätkassan som pdf-bilagor. Unvik skicka bildfil-bilagor, för att kassan inte har möglighet att hantera bilder.