Tulorekisteri työttömyyskassojen käyttöön tammikuussa 2020

Tulorekisterin käyttöönotosta huolimatta, välttääksemme hakemusten käsittelyn viivästymistä, kannattaa palkkatiedot toimittaa toistaiseksi normaalisti hakemuksen liitteenä.

Super työttömyyskassa saa vuodenvaihteen jälkeen käyttöön Kansallisen tulorekisterin tiedot, jonne työantajat ovat vieneet tiedot maksamistaan palkoista 2019 alusta lukien.

Tulorekisteriä ei kuitenkaan saada käyttöön heti 1.1.2020, vaan vasta tuotantoympäristöillä tehtyjen testien jälkeen tammikuun aikana.

Työnantajat voivat myös ilmoittaa tulotiedot Tulorekisteriin, pakollisessa, ns. suppeassa muodossa tai vapaaehtoisessa, laajassa muodossa. Pakollisissa, suppeissa tiedoissa, ei tietoja ole riittävästi ansiopäivärahahakemuksen ratkaisemiseen, mutta laajoistakin tulotiedoista huolimatta kassa saattaa tarvita joissain tilanteissa lisätietoja.

Tulorekisteriin palkkatiedot voidaan toimittaa 5. päivän päästä maksupäivästä, ja koska Tulorekisteri on vielä kohtuullisen uusi järjestelmä, on palkanmaksajille annettu mahdollisuus toimittaa palkkatietoja tätäkin myöhemmin. Näin ollen voi olla tilanteita, joissa palkansaaja on saanut palkkatiedot, mutta tietoja ei vielä ole toimitettu Tulorekisterille.

Mm. näiden syiden takia Super työttömyyskassa toivoo, että palkkatiedot toimitetaan toistaiseksi normaalisti hakemuksen liitteenä.