Blanketter

Täällä olevat tulostettavat lomakkeet voit tulostaa ja lähettää postitse työttömyyskassaan. Näitä lomakkeita ei voi lähettää täältä suoraan työttömyyskassaan. Jos haluat lähettää hakemuksen sähköisesti tutustu Super työttömyyskassan Nettikassaan.
Lue aina huolella hakemuksen täyttöohjeet, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet. Näin nopeutat hakemuksesi käsittelyä.

Ansiopäivärahahakemus

Tällä haetaan ansiosidonnaista päivärahaa jos olet jäänyt työttömäksi, sinut on lomautettu, työaikaasi on vähennetty tai jos olet vajaakuntoinen työnhakija

Dokumentti on päivitetty 23.10.2019

Liikkuvuusavustus

Lomakkeella haetaan liikkuvuusavustusta. Liikkuvuusavustusta tulee hakea omasta työttömyyskassasta ennen työn alkamista, ja hakemuksen tulee saapua kassalle ennen työn alkamista. Avustusta ei voi hakea enää työn alettua.

Dokumentti on päivitetty 30.12.2020

Palkkatodistus

Palkkatodistusta tarvitaan aina ensimmäisen hakemuksen mukaan. Työnantajan/palkanlaskijan kirjoittamat erilliset palkkatodistukset käyvät työttömyyskassalle, mutta myös tätä palkkatodistuspohjaa voi käyttää.

Dokumentti on päivitetty 29.3.2019

Todistus osallistumisesta työllistymistä tukevaan toimintaan

Työllistymistä tukevan toiminnan järjestäjä (esim. kunta tai ammattiliitto) täyttää työttömyyskassaa varten aktiivisuusedellytyksen seurantaa varten.

Dokumentti on päivitetty 27.6.2019

Selvitys lasten kotihoidontuesta

Jos perheenne saa kotihoidontukea, tämä lomake pitää liittää hakemuksen mukaan.

Dokumentti on päivitetty 28.5.2013

Kalenteriviikottainen työssäolo- ja palkkaselvitys

Jos työaikasi ennen työttömyyden alkua on vaihdellut niin, että osa työviikoista on alle 18 tuntisia, tarvitset hakemuksen liitteeksi kalenteriviikkokohtaisen työssäolo- ja palkkaselvityksen.

Dokumentti on päivitetty 11.6.2015


Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tällä tietopyyntölomakkeella voit pyytää Super työttömyyskassan rekistereissä olevat tiedot.

Huom! Yksittäisen tietopyynnön, esim. viimeisen päätöksen kopioin, voi edelleen pyyttää Nettikassa viestillä tai puhelimitse

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö lomakkeen täyttäminen

Rekisterintietojen tarkastuspyyntö lomakkeeseen on yksilöitävä kohtaan Rekisterin nimi minkä Super työttömyyskassan rekisterin tiedot haluaa tarkistaa. Rekisterit on lueteltu Tietosuojaselosteessa.

Lomakkeen voi lähettää Nettikassan kautta, jolloin erillistä allekirjoitusta ei tarvita tai postittaa työttömyyskassaa

Dokumentti on päivitetty 23.5.2018


Sivua on päivitetty 14.11.2019