Detta är Super a-kassa

Vår yrkeskunniga personal är engagerad i Superbra kundservice. I en medlemsenkät år 2012 ansåg medlemmarna att de fick utmärkt betjäning hos arbetslöshetskassan.

Super arbetslöshetskassa har verkat under sitt nuvarande namn sedan 2010, då den kyrkliga sektorns fackorganisation SVTL rf:s arbetslöshetskassa fusionerades med kassan. Arbetslöshetskassan grundades för över 40 år sedan och verkade tidigare under namnet Närvårdarnas och primärskötarnas arbetslöshetskassa.

Kassan har över 65 000 medlemmar och antalet växer hela tiden. Super arbetslöshetskassa hör till de tio största arbetslöshetskassorna i Finland. När det gäller betalning av dagpenning och alterneringsersättning förpliktas Super arbetslöshetskassa av samma lagar och förordningar som de övriga löntagarkassorna i Finland. Arbetslöshetskassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen.