Ohjeita päivärahan hakijalle

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu heti työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon (te-toimisto).

Jos et ole ilmoittautunut työnhakijaksi, tee se välittömästi te-palvelut

Olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos täytät työssäoloehdon jäsenyysaikana

Ansiopäivärahan työssäoloehto täyttyy, jos olet ennen työttömäksi jäämistä ollut työssä vähintään 26 sellaista kalenteriviikkoa (ma-su), joiden ajalta sinulle on maksettu palkkaa vähintään 18 tunnilta. Jos työ on ollut jaksotyötä, esim. 115 h/3 vkoa, työssäoloehto täyttyy jokaiselta sellaiselta kolmen kalenteriviikon jaksolta, joilta palkkaa on maksettu keskimäärin vähintään 18 tunnilta kalenteriviikossa. 

Työn on oltava työttömyyskassan jäsenyysaikana tehtyä työtä. Edellisen työttömyyskassan jäsenyys- ja työssäoloaika voidaan huomioida, jos liittymisen ja eron välillä ei ole yli kuukauden aikaa eikä sinua ole erotettu edellisestä työttömyyskassasta.

Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson ajalla. Tarkastelujaksoa pidentävät muun muassa päätoiminen opiskelu, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausi, sairauspäivärahakausi ja hoitovapaa siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. 

PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN

Hae päivärahaa Nettikassassa sähköisesti valitsemalla HAKEMUKSET tai lähetä kirjallinen tulostettava Ansiopäivärahahakemus.

Täytä hakemus joko neljän kalenteriviikon (ma-su) tai kalenterikuukauden jaksoissa. Ensimmäinen hakemus voi olla lyhyemmältä noin 2-3 viikon ajalta edellyttäen, että olet ollut kokonaan työtön. Käytä jatkohakemuksissa samaa hakujaksoa, eli neljä kalenteriviikkoa tai kalenterikuukausi ellei kassa ohjeista muuttamaan jaksoa. Keikka- ja osa-aikatyössä suositusjakso on kalenterikuukausi. Hae päivärahaa kalenterikuukausittain myös, jos saat sosiaalietuutta, joka vaikuttaa päivärahaan tai sinulla on sivutoimisen yritystoiminnan tuloa.

Täytä hakemus huolellisesti ja ennen lähettämistä tarkista sekä hakemuksen että mahdollisten liitteiden oikeellisuus. Jos osa-aikatyössä ollessasi teet myös lisätöitä, merkitse hakemuksen selvityssarakkeeseen esim. työssä/L 2,5 ja tuntisarakkeeseen kokonaistyöaika. Merkitse tarkka työaika, älä pyöristä aikaa ylös- tai alaspäin.

Päivärahaa haetaan kuluneelta ajalta eikä hakemusta Nettikassassa ole edes mahdollista täyttää etukäteen.   

Lähetä päivärahahakemus kassalle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemukseen merkitystä ensimmäisestä hakupäivästä. Jos hakemusta lähetettäessä kaikkia tarvittavia liitteitä ei ole saatavilla, lähetä hakemus ensin ja liitteet heti kun saat ne. Merkitse hakemukseen, että lähetät liitteet myöhemmin.

Käytä lomaketta Ansiopäivärahahakemus siihen asti kunnes olet saanut ensimmäisen päivärahan. 

Jos lähetät kirjallisen hakemuksen, postitusosoite on Super tk, PL 117, 00521 HELSINKI

LIITTEET

  • Palkkatiedot
  • Työtodistus/mahdollinen palvelussuhdeyhteenveto/irtisanomisilmoitus, jos työsopimuksesi on irtisanottu
  • Lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu
  • Työsopimus, myös voimassa oleva, jos teet esim. osa-aikatyötä
  • Päätös sosiaalietuudesta, jos saat etuutta, joka vaikuttaa päivärahaan, esim. eläke, kotihoidontuki
  • Viimeksi vahvistettu veropäätös, jos olet sivutoiminen yrittäjä, esim. maatilatalous, verkostomarkkinointi
  • Jos yritystoiminta on kestänyt niin lyhyen ajan, ettei veropäätöksessä vielä on siitä tietoja, lähetä muu selvitys yritystoiminnan tulosta, esim. kirjanpitoon liittyvät asiakirjat, välitilinpäätös tai vastaava
  • Huomioi, että Nettikassassa voit lähettää kassalle tietoja sähköisesti sekä hakemuksen liitteenä että ilman hakemusta

PALKKATIEDOT

Pyydä palkkatoimistosta palkkatodistus vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ajalta välittömästi ennen työttömyyttä. Esim. Jos työssäoloehto täyttyy 20.3.16, voit pyytää palkkatodistuksen ajalta 1.9.15 - 20.3.16. Lomaraha ja lomakorvaus eritellään todistuksessa. Mahdolliset palkattomat poissaolot merkitään lisätietoihin syineen, tai maininta Ei palkattomia.

Palkkatodistuksessa pitää olla myös palkanlaskijan yhteystiedot. Jos jostain syystä et voi saada palkkatodistusta, lähetä palkkalaskelmat kaikkine sivuineen vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikon ajalta välittömästi ennen työttömyyttä. Jos saat palkkalaskelmat verkkopankkiin, käytä verkkopankissa olevaa Tulosta painiketta saadaksesi lähettävät tiedot pdf-muotoon.  

Jos olet ollut työssä ajalla, jolta haet päivärahaa, lähetä kopio töitä koskevasta palkkalaskelmasta.

ETUUDEN VEROTUS

Työttömyyskassa saa verotiedot pääsääntöisesti suoraan verottajalta.  Työttömyyspäivärahasta pidätetään vähintään 25 prosenttia veroa. Jos haluat muuttaa veroprosenttia pienemmäksi, pyydä verottajalta www.vero.fi muutosverokortti etuutta varten ja lähetä se kassaan. Veroa pidätetään muutosverokortin mukaisesti siitä lähtien kun muutosverokortti saapuu kassalle.

Arvion päivärahasi tasosta voit tehdä päivärahalaskurilla.  

Pyydä tarvittaessa lisätietoja kassalta.