flytta till innehållet

Kommer du att vara arbetslös på sommaren?

NOTERA! Ju noggrannare ansökan är ifylld, desto mindre ytterligare information behöver begäras in och desto snabbare kommer kassaregistret att få din ansökan behandlad. Särskilt uttalat är detta under sommaren, då antalet ansökningar ökar på grund av permitteringar och arbetsavbrott.

När du blir arbetslös, du blir permitterad eller ditt anställningsavtal föreskriver avbrott i semesterperioder, gör följande:

  1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån senast första arbetslöshetsdagen.
  2. Samla bilagor: ett anställningsavtal för ditt jobb och lönebesked under cirka sex månader, det vill säga för 26 veckors kvalificerande anställning. Om du har arbetat med timlön, fråga din löntagare om en veckovis uppdelning av arbetade timmar per kalendervecka. (Du hittar mallen för veckolektioner i formulärsektionen). Du kan också begära ett lönebesked från din löneutgivare för de senaste 26 veckorna av kvalificeringen innan ditt jobb upphör. Semesterersättning och ersättning samt eventuella obetalda perioder ska antecknas separat på intyget.

    Vi använder uppgifterna i inkomstregistret om möjligt, dock kan de nödvändiga uppgifterna inte alltid hittas i inkomstregistret.

  3. Skicka den första ansökan tidigast under hela två kalenderveckor om du är helt arbetslös och du inte får betalt deltids- eller spelarbete under ansökningstiden. Sista dagen för sökning måste vara söndag eller sista dagen i månaden. 
  4. Om du får betalt för deltid eller spelarbete under ansökningsperioden, skicka in en ansökan för hela kalendermånaden.
  5. Du kan se när ansökan har kommit till kassan från nätkassan. Du kommer också att se när ansökan har behandlats. Ansökningar kan INTE skyndas. Ansökningar kommer att behandlas enligt först till kvarn-principen. När ansökan har behandlats kommer handläggaren att begära eventuella saknade bilagor. Du kan se handläggningssituationen på vår hemsida.
  6. När din första ansökan har behandlats, ansök om dagpenning antingen under ansökningsperioden för fyra hela kalenderveckor (mån-sön) eller kalendermånadersperioden.

Exempel på tillämpning:

Skicka ansökan i efterhand med bilagor från 5.6.2022 till 19.6.2022. Semesterersättning och ersättning för heltidsarbete eller löneinkomst påverkar inte dagpenningens storlek. När din första ansökan har behandlats, skicka in din nästa ansökan för hela fyra kalenderveckor från och med den 20 juni 2022.

Skicka ansökan i efterhand med bilagor från 1.6.2021 till 30.6.2021. Till ansökan bifogas även en uppgift om lön som utbetalats under juni. Löner för deltidsarbete samt semesterersättning och semesterersättning påverkar förmedling enligt lönedagen. Efter att den första ansökan har behandlats, skicka nästa ansökan i efterhand från 1 juli 2022 till 31 juli 2022.

Skicka ansökan till kassan retroaktivt från 5.6.2022 till 19.6.2022. Skicka kassan ett löneintyg eller lönebesked och anställningsavtal för perioden 7.3.2022-4.6.2022, tidigare information vi redan har före 6 mars 2021. Semesterersättning och ersättning för heltidsarbete eller löneinkomst påverkar inte storleken på utbetald dagpenning. När din första ansökan har behandlats skickar du in din nästa ansökan för hela fyra kalenderveckor med start 20 juni 2022.

Skicka ansökan till kassan från 5.6.2022 till 19.6.2022, markera i ansökan att du är permitterad. Bifoga ett anställningsavtal som har gått med på att sluta arbeta. Vid uppsägning, skicka ett uppsägningsmeddelande till kassan. Skicka dessutom vid behov löneuppgifterna till kassan enligt anvisningarna ovan. Ansök om dagpenning under hela fyra kalenderveckor efter att du behandlat din första ansökan.

Fortsätta att ansöka om dagpenning normalt.