Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Ansiopäivärahan saamisen ehdot muuttuvat

Ansiopäivärahan maksamisen edellytykset muuttuvat 2.9.2024. Suurin muutos koskee ansiopäivärahan maksamiseksi vaadittua työskentelyaikaa. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Syyskuusta alkaen vaaditaan vuoden työskentelyä. Kyseisenä aikana tulee olla myös työttömyyskassan jäsen.

Päivärahan suuruuden laskeminen muuttuu

Samalla työn määrää aletaan laskea uudella tavalla. Nykyisin päivärahaoikeutta kerryttävät kalenteriviikot, joina henkilö on työskennellyt vähintään 18 tuntia. Syyskuusta alkaen päivärahaoikeus ei riipu enää työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä. Riittävää työttömyyttä edeltävää työskentelyä arvioidaan jatkossa ainoastaan palkan perusteella. Saamalla palkkaa vähintään 930 euroa kalenterikuukaudessa voi kerryttää ansiosidonnaisen työskentelyvaatimusta yhden kuukauden verran. Saamalla palkkaa vähintään 465 euroa voi kerryttää työskentelyvaatimusta puolikkaalla kuukaudella. Ansiopäivärahaoikeus voi siis syntyä esimerkiksi 10 kokonainaisen ja 4 puolikkaan työssäolokuukauden jaksosta. 

Lakimuutoksen jälkeen päivärahaoikeuden kertymisen kannalta on olennaista se, milloin palkka on maksettu. Ansainta-ajalla (ajankohta, jona palkkaa vastaava työ on tehty) on merkitystä vain silloin, kun palkkaa tai bonuksia maksetaan pitkältä ajalta tai palkanmaksu viivästyy työnantajasta johtuvasta syystä. Jos esimerkiksi teet keikkatöitä eri työnantajille loka- ja marraskuussa ja saat näistä kaikista palkan joulukuussa, kertyy päivärahaoikeus ainoastaan joulukuulta.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Mukaan voidaan laskea palkanmaksukuukausia edellisen 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. Jos olet ollut esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, armeijassa, siviilipalveluksessa tai hoitanut enintään 3-vuotiasta lasta, työkuukausia voidaan huomioida pidemmältä ajalta. Pisimmillään mukaan voidaan laskea kuukausia 9 vuoden ja 4 kuukauden ajalta.

Ketä muutos koskee?

Ansiosidonnaisen maksamiseksi riittää puolen vuoden työ, jos viimeinen ansiopäivärahassa hyväksi luettu työviikko päättyy 1.9.2024 tai aiemmin. Jos työttömyys alkaa tämän jälkeen ja olet saanut palkkaa syyskuussa 2024 tai sen jälkeen siten, että oikeus ansiopäivärahaan kertyy, vaaditaan 12 kuukauden työtä.

Palkan maksuajankohdalla ei ole vielä merkitystä silloin, kun työ on tehty ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Jos työ on tehty elokuussa ja palkka on maksettu syyskuussa, sovelletaan 26 kalenteriviikon työssäolovaatimusta.

Syyskuusta 2024 alkaen sovelletaan käytännössä päällekkäin vanhaa ja uutta lakia vuoden verran. Tämä johtuu siitä, että aikaisintaan syyskuussa 2025 henkilö on voinut täyttää työskentelyvaatimuksen uuden lain mukaan. Tähän asti kyse on useimmin yhdistelmästä. Ansiopäivärahassa huomioidaan työviikkoja ajalta 1.9.2024 asti ja työkuukausia 2.9.2024 jälkeen. Työviikot ajalta 1.9.2024 asti muunnetaan kuukausiksi siten, että neljä viikkoa kerryttää yhden kuukauden. Ylijäävistä viikoista kolme viikkoa muodostaa yhden ja yksi tai kaksi viikkoa puolikkaan ansiopäivärahaoikeutta kerryttävän kuukauden.

Lisätietoa ja esimerkkejä löytyy täältä

Lähde tyj.fi.