Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Super työttömyyskassan tietosuojaselosteen tarkoitus on informoida rekisteröityä henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista.

Tietosuojaseloste noudattaa Tietosuojavaltuutetun toimiston Henkilötietolain (523/1999) pohjalta laadittua Tietosuojaseloste mallia, mutta siihen on lisätty EU:n tietosuoja-asetuksen mukana tulleet lisäykset.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Super työttömyyskassa (y-tunnus: 0222437-4), Kellosilta 3, 00520 Helsinki. Puh. 09 2727 9377

2. Rekisteriasiat

2.1. Rekisterivastaava

Super työttömyyskassan kassanjohtaja Matti Romakkaniemi, puh. 09 2727 9365, matti . romakkaniemi (ät) supertk .fi

2.2. Tietosuojavastaava

Super työttömyyskassan tietosuojavastaava Pekka Koivunen, puh. 050 310 1213, tietosuojavastaava (ät) supertk . fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on: Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisteri, joka koostuu neljästä (4) osarekisteristä: Jäsentietorekisteri, Maksutietorekisteri, Takaisinperintärekisteri ja Valitusrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelytoimet)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus -sivulla on kuvattu mihin ja miten Super työttömyyskassa käyttää Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisteriä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö -sivulla on kuvattu mitä tietoja Super työttömyyskassalla on Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisterissä.

Tietosisältö on ryhmitelty osarekistereittäin:

5.1. Jäsentietorekisteri

Jäsenrekisterin tietosisältö -sivulla on kuvattu jäsenyyteen liittyvät tiedot.

5.2. Maksutietorekisteri

Maksutietorekisterin tietosisältö -sivulla on kuvattu etuuskäsittelyyn liittyvät tiedot.

5.3. Takaisinperintärekisteri

Takaisinperintärekistern tietosisältö -sivulla on kuvattu etuuksien korjaamiseen (lisäsymaksuihin ja liikamaksatuksiin) liittyvät tiedot.

5.4. Valitusrekisteri

Valitusrekisterin tietosisältö -sivulla on kuvattu etuuspäätöksiin liittyvien valitusten tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti Super työttömyyskassa saa tiedot jäseneltään itseltään, joko suoraan tai Jäsentietorekisterien tiedonsiirtojen yhteydessä. Säännönmukaiset tietolähteet -sivulla on kuvattu mistä muualta Super työttömyyskassa saa tiedot Rekisteriinsä.

7. Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset -sivulla on kuvattu mihin Super työttömyyskassa luovutta Rekisterin tietoja.

Jäsenen suostumuksella rekisterin tietoja voidaan luovuttaa myös muille kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU tai ETA alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksen periaatteet -sivulla on kuvattu ylätasolla kuinka Rekisteri on suojattu.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus tietoihinsa. 

Tiedot pystyy tarkistamaan Super työttömyyskassan sähköisen asioinnin, Nettikassan, kautta.

Tiedot voi pyytää halutessaan erikseen lähettämällä viestin Nettikassan viestitoiminnallisuuden kautta, lähettämällä kirje osoitteeseen: Super työttömyyskassa, Tietosuojavastaava, PL 117, 00520 Helsinki

Pyyntöön tulee kirjaa aina minkä Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisterin osarekisterin vai koko rekisterin tiedot haluat tarkistaa, sekä miten haluat tiedot toimitettavan ja yhteysosoite mahdollisia lisätietoja varten.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi pääsääntöisesti muuttaa ja korjata itse kaikkia Super työttömyyskassan sähköisessä asioinnissa Nettikassassa näkyviä Jäsentietorekisteri- ja Maksutietorekisteritietojaan. Jos muunto/korjaus ei onnistu sähköisessä asioinnissa, voi korjauspyynnön lähettää normaalien asiointikanavien kautta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille Super työttömyyskassan asiakastyytyväisyys- ja asiakastutkimuskäyttöön. Jos rekisteröity haluaa kieltää tietojen luovutuksen asiakastutkimustarkoitukseen, hän voi ilmoittaa siitä Super työttömyyskassan sähköisen asioinnin kautta.

12.1. Evästeet

Evästeet -sivulla on kerrottu Super työttömyyskassan keräämien evästeiden käytöstä ja kuinka evästeasetuksia pääsee muokkammaan.

12.2. Arkistonmuodostussuunnitelma

Arkistonmuodostussuunnitelmassa on kuvattu kuinka kauan Super työttömyyskassa säilyttää keräämiään tietoja. Super työttömyyskassalla on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja Arkistonmuodostussuunnitelmassa määrätyn ajan, mutta yhtäältä velvoisuus hävittää tiedot tämän jälkeen.

12.2.1. Säilytyksen pääperiaatteet rekisterittäin

Pääperiaate Jäsenyystieto rekisterin tietojen säilyttämisessä on 6 vuotta jäsenyyden päättymisestä.

Pääperiaate Maksutietorekisterin tietojen säilyttämisessä on 6 vuotta + kuluvavuosi päätöksen antamisesta

Pääperiaate Takaisinperintärekisterin tietojen säilyttämisessä on 6 vuotta + kuluva vuosi siitä kun tapaus on päätetty, esim. takaisinperittävä on saatu perittyä.

Pääperiaate Valitusrekisterin tietojen säilyttämisestä on 6 vuotta + kuluvavuosi siitä kun valitustapaus on saanut lainvoimaisuuden.

12.3. Kassan toimintaa ohjaavat lait, säännöt ja asetukset

12.3.1. Kassan säännöt

Super työttömyyskassan säännöt

12.3.2. Työttömyysturvalaki

Ajantasainen työttömyysturvalaki

 


Päivitetty: 24.11.2021