Siirry sisältöön

Takaisinperintä

Kassa perii aiheettomasti tai liian suurena maksettuja etuuksia takaisin. Hakijan velvollisuus on ilmoittaa työttömyyskassalle etuuden myöntämiseen ja maksamiseen vaikuttavista asioista ja muutoksista.

Työttömyyskassan saadessa takautuvasti tietoon etuuden maksamiseen vaikuttavia asioita, saattaa aiheutua takaisinperintää eli liikamaksua. Takaisinperintä voi aiheutua esimerkiksi TE-toimiston takautuvasta työvoimapoliittisesta lausunnosta, muusta takautuvasta etuudesta tai kassan virheen takia. Etuutta haettaessa kassalle tulee ilmoittaa myös, jos hakee jotain muuta sosiaalietuutta, vaikka päätöstä etuudesta ei olisi vielä tullut.

Työttömyysturvalain mukaan kassan tulee periä liikaa maksettu tai aiheettomasti maksettu etuus takaisin. Työttömyyskassan on korjattava aiheutunut virhe riippumatta siitä, mikä on ollut liikamaksun syynä.

Työttömyyskassa lähettää kuulemiskirjeen liikamaksusta ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä. Kuulemiskirjeessä hakijalla on mahdollisuus antaa oma selvityksensä liikamaksuun liittyen ja ehdottaa kassalle maksusuunnitelmaa. Kassan tulee tarvittaessa saada lupa päätöksen oikaisuun ja lupaa päätöksen poistoon pyydetään hakijalta. Jos lupaa virheellisen päätöksen oikaisuun ei hakijalta saada, hakee kassa luvan päätöksen poistamiseen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Kuulemisen jälkeen takaisinperinnästä annetaan valituskelpoinen päätös ja uusi päivärahapäätös.

Kassa voi myös luopua takaisinperinnästä osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Tämä edellyttää, että kyseessä ei ole vilpillinen toiminta. Luopuminen voidaan tehdä myös, jos liikamaksu on vähäinen. Jos takaisinperittävää summaa halutaan kohtuullistaa, tulee pyynnön käsittelemistä varten antaa selvitys taloudellisesta ja sosiaalisista olosuhteista.

Lopuksi takaisinperinnästä annetaan valituskelpoinen päätös ja uusi päivärahapäätös.

Selvitys taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista työttömyyskassaa varten Lataa tiedosto

pdf-dokumentti, 240,85 kB