flytta till innehållet

SuPerTk – skyddar dig i livets förändringar

SuPerTk – skyddar dig i livets förändringar.

Vi tar hand om dig som tar hand om andra.

Bearbetningsstatus

13.03.2022 | Första ansökningar som inkommit

20.03.2022 | Fortsatta ansökningar som inkommit

05.03.2022 | Fortsatta ansökningar för jämkad dagpenning som inkommit

Ansökningarna behandlas i ankomstordning. Om brister upptäcks när ansökan tas upp i behandling, kontaktar handläggaren dig per SMS, meddelandefunktionen i Nätkassan eller per brev.

Uppdaterad 16.03.2022

Senaste nytt

Avbryts ditt arbete under semestern? Så här gör du!

22.02.2023

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos arbetslöshetskassan om du i ditt arbetsavtal har avtalat om avbrott i arbetet eller om du är permitterad. En sådan situation kan till exempel uppstå om en skolkurators arbete avbryts under skolloven.

Nätkassa

E-tjänst

Du kan skicka alla ansökningar och bilagor till kassan via Nätkassan. Nätkassan är det snabbaste och säkraste sättet att skicka ansökningar och bilagor till kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut till arbetslösa, permitterade och delvis anställda, om arbetstidsförkortningen sker på arbetsgivarens initiativ.

Rörlighetsunderstöd

Om resan till heltidsarbetet tar över tre timmar eller deltidsarbetets resa tar över två timmar per dag, kan du ha rätt till rörlighetsunderstöd.

Alterneringsledighet

Om du vill ta en paus från arbetet kan du komma överens med arbetsgivaren om alterneringsledighet och ansöka om alterneringsersättning.

Medlemskap

Super arbetslöshetskassan är en löntagarkassa. Som kassans medlem kan du trygga din utkomst vid arbetslöshet eller permittering. Du kan vara medlem i kassan via en fackförening eller vara en ordinarie medlem i kassan. Ordinarie medlemsavgift är 7 euro per månad.

Medlemskap

Anvisning för Nätkassan

E-tjänst

Du kan skicka alla ansökningar och bilagor till kassan via Nätkassan. Nätkassan är det snabbaste och säkraste sättet att skicka ansökningar och bilagor till kassan.

Anvisning för Nätkassan