flytta till innehållet

Jos aloitat kokoaikatyön tai osa-aikatyön lähetä kassalle työsopimus hakemuksen liitteenä.

SuPerTk – skyddar dig i livets förändringar

SuPerTk – skyddar dig i livets förändringar.

Vi tar hand om dig som tar hand om andra.

Bearbetningsstatus

13.03.2022 | Första ansökningar som inkommit

20.03.2022 | Fortsatta ansökningar som inkommit

05.03.2022 | Fortsatta ansökningar för jämkad dagpenning som inkommit

Ansökningarna behandlas i ankomstordning. Om brister upptäcks när ansökan tas upp i behandling, kontaktar handläggaren dig per SMS, meddelandefunktionen i Nätkassan eller per brev.

Uppdaterad 16.03.2022

Senaste nytt

Förhöjning av inkomstrelaterade dagpenningen

08.07.2022

Det görs en indexförhöjning i inkomstrelaterade dagpenningen från början av augusti på grund av de stigande levnadskostnaderna. Detta höjer på storleken av inkomstrelaterade dagpenningen och barnförhöjningen.

Nätkassa

E-tjänst

Du kan skicka alla ansökningar och bilagor till kassan via Nätkassan. Nätkassan är det snabbaste och säkraste sättet att skicka ansökningar och bilagor till kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut till arbetslösa, permitterade och delvis anställda, om arbetstidsförkortningen sker på arbetsgivarens initiativ.

Rörlighetsunderstöd

Om resan till heltidsarbetet tar över tre timmar eller deltidsarbetets resa tar över två timmar per dag, kan du ha rätt till rörlighetsunderstöd.

Alterneringsledighet

Om du vill ta en paus från arbetet kan du komma överens med arbetsgivaren om alterneringsledighet och ansöka om alterneringsersättning.

Kommer du att vara arbetslös på sommaren?

När du blir arbetslös, du blir permitterad eller ditt anställningsavtal föreskriver avbrott i semesterperioder, gör följande:

Läs mera:

Anvisning för Nätkassan

E-tjänst

Du kan skicka alla ansökningar och bilagor till kassan via Nätkassan. Nätkassan är det snabbaste och säkraste sättet att skicka ansökningar och bilagor till kassan.

Anvisning för Nätkassan