Siirry sisältöön
Ajankohtaista
 |  Muokattu 25.3.2024

Lakimuutokset 1.4.2024

1.4.2024 tulee voimaan taas uusia lakimuutoksia. Lapsikorotukset tulevat poistumaan ja sovitellun päivärahan suojaosasta luovutaan. Lakimuutokset koskevat kaikkia työttömyysetuuksia eli työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi lapsikorotukset poistuvat myös liikkuvuusavustuksesta.

Työttömyysturvaan tulee vuonna 2024 asteittain monia lakimuutoksia. Osa lakimuutoksista on astunut voimaan 1.1.2024 ja ne koskevat omavastuuajan pitenemistä seitsemään työttömään päivään ja kokoaikatöiden lomakorvausten jaksotusta.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa

Lapsikorotukset poistuvat kaikilta, jotka saavat tai tulevat saamaan ansiopäivärahaa 1.4.2024 alkaen. Lapsikorotusten poiston myötä päivärahat tulevat tippumaan noin 130–240 euroa kuukaudessa riippuen monestako lapsesta korotusta maksetaan. Lapsikorotuksen poistumisesta ei anneta erillistä päätöstä, mutta päätöksen saa pyydettäessä.

Super työttömyyskassasta päivärahaa saaneista noin puolet on saanut lapsikorotusta.

Esimerkki: Havu hakee päivärahaa ajalta 25.3.2024-21.4.2024. Havulle maksetaan päiväraha lapsikorotuksien kanssa ajalta 25.3.2024-31.3.2024 ja ilman lapsikorotuksia ajalta 1.4.2024-21.4.2024.

300 euron suojaosa työtuloille poistetaan

Nykyisin työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että palkka- tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan. 300 euron suojaosan ylittävältä osalta palkka vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden. Muutos siis leikkaa etuuden määrää enintään noin 150 euroa kuukaudessa.

Suojaosaa ei oteta huomioon laskettaessa päivärahan määrää, jos ansiopäivärahan hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen. Ansiopäivärahan hakujakso on neljän viikon tai kuukauden mittainen.

Esimerkki 1. Milloin muutos alkaa vaikuttamaan:

Havu hakee soviteltua päivärahaa ajalta 25.3.2024-21.4.2024. Havulle maksetaan soviteltua päivärahaa, jossa on otettu huomioon suojaosa. Kun Havu hakee päivärahaa seuraavan kerran 22.4.2024 alkavalta hakujaksolta ei suojaosuutta oteta enää huomioon.

Jos Havu taas hakisi päivärahaa 1.4.2024-30.4.2024 ei suojaosaa otettaisi huomioon 1.4.2024 alkaen, koska hakujakso on alkanut 1.4.2024.

Esimerkki 2. Paljonko muutos vaikuttaa päivärahan määrään:

Havu on kerryttänyt työssäoloehdon kokoaikatyöstä, jossa hänen palkkansa on ollut 2000 €/kk. Havu tekee työttömyysaikana keikkatyötä, josta ansaitsee 300 €. Havu hakee työttömyyspäivärahaa kuukauden jaksoissa.

Nykyään Havu saa ansiopäivärahaa noin 1300 €/kk eli hänen ansionsa ovat yhteensä 1600 €/kk (ansiopäiväraha + työtulo).

Jatkossa Havu saa ansiopäivärahaa noin 1150 €/kk eli hänen ansionsa ovat yhteensä 1450 €/kk (ansiopäiväraha + työtulo).

Päivärahalaskuri

Kuvassa on kuvattu miten huhtikuun lakimuutokset vaikuttavat päivärahan määrään eri tilanteissa. Tilanteet ovat: Ei lapsia ja ei osittaista työtä, työssä ja lapsia, työssä mutta ei lapsia ja ei työssä ja lapsia.

Kuva: tyj.fi