Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Lisäpäivistä eli eläkeputkesta luopuminen

Hallitus on päättänyt, että työttömyysturvan lisäpäivien ikärajaa nostetaan vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla. Lisäpäivien on tarkoitus poistua kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Lisäpäivien tilalle tulee kokonaan uusi muutosturvakokonaisuus, joka pitää sisällään muutosturvarahan ja muutosturvakoulutuksen.

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 500 päivältä. Lisäpäivillä tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan tämän enimmäisajan jälkeen aina eläkeikään saakka. Jotta lisäpäiviin on oikeus, edellytetään tiettyä ikää ennen ansiopäivärahan enimmäisajan päättymistä. Ikäraja on nykyisin 61–62 vuotta riippuen syntymävuodesta.

Hallituksen esityksessä lisäpäivien ikäraja nousee vuodella ikäluokkaa kohden vuonna 1963 syntyneistä alkaen ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Uudistus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen. Lisäpäivien maksaminen tulee päättymään kokonaan vuonna 2030.

Hallituksen suunniteltu muutosturva 55 vuotta täyttäneille:

Muutosturvan piirissä olevilla on oikeus:

  • 1 kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan
  • enintään 6 kuukautta kestävään koulutukseen, jonka arvo vastaisi enintään 2 kuukauden palkkaa
  • 5 päivää tavallista pidempään työllistymisvapaaseen

Muutosturvan saaminen edellyttäisi henkilöltä:

  • irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, määräaikaisen työsuhteen päättyminen ei täytä ehtoa
  • täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä
  • ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta
  • 60 päivän kuluessa irtisanomisesta ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Muutosturvan piiriin kuuluu, jos työsopimus on irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen. Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa, vaikka jäsenyysehto ei olisi ehtinyt täyttyä ennen irtisanomista.