Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Miten lakko vaikuttaa ansiopäivärahan maksuun?

Merkitse hakemukseen erikseen ne päivät kun olet lakossa. On hyvä myös huomata, että lakkopäivät eivät kerrytä työssäoloehtoa. Myöskään soviteltua päivärahaa ei makseta lakkopäiviltä.

Ansiopäivärahaan ei pääsääntöisesti ole oikeutta niiltä päiviltä, kun olet lakossa. Jos lakolla pyritään vaikuttamaan sinun omiin työehtoihisi tai työoloihin, emme voi maksaa ansiopäivärahaa. Jos et ole lakossa maksetaan ansiopäivärahaa normaalisti.

Milloin ansiopäivärahaa maksetaan lakon ajalta?

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa lakon ajalta vain, jos olet kokonaan työtön ja saanut ansiopäivärahaa ennen lakkoa. Tai olet kokonaan lomautettu ja lomautusilmoitus on annettu ennen lakkoa.

Kuka maksaa lakkoavustuksen?

Lakkoavustuksen lakkopäiviltä maksaa liitto. Huomioi, että lakkoavustushakemus tulee lähettää liitolle, ei työttömyyskassalle. Lisätietoa lakkoavustuksesta antaa oma liittosi. 

Vuorotteluvapaa ja lakko

Lakolla voi olla merkitystä myös vuorotteluvapaalle jäämiseen. Työsuhteesi on tullut kestää yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän 13 kuukauden jaksoon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Palkattomiin poissaoloihin rinnastetaan myös lakkopäivät.