Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Työttömyyskassat saavat jatkossa tarjota työllisyyttä tukevia palveluita

Eduskunta on hyväksynyt työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevan lakimuutoksen. Lakimuutoksen myötä työttömyyskassat voivat jatkossa tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluja. Kassasta voi saada esimerkiksi neuvontaa, valmennuksia tai ehdotuksia sopiviksi työpaikoiksi. Palvelut ovat kassojen jäsenille täysin vapaaehtoisia. Työttömyyskassat myös rahoittavat uudet palvelut itse ilman julkista rahoitusta.

Super työttömyyskassa teki viime uutiskirjeessä kyselyn jäsenille työllisyyttä tukevista palveluita. Kysyimme muun muassa pitääkö jäsenet työllisyyttä tukevia palveluita tärkeänä ja minkälaisia palveluita jäsenet haluaisivat, että Super työttömyyskassa järjestää.

Työllisyyttä tukevien palveluiden tarpeellisuus

Vastaajista 81 % oli sitä mieltä, että on erittäin tärkeää tai tärkeää, että Super työttömyyskassa alkaa tarjoamaan työllisyyttä tukevia palveluita, mikäli se olisi mahdollista. Vain 19 % vastaajista ei pitänyt tätä kovin tärkeänä tai yhtään tärkeänä.

Toivotut palvelut ja hyödyt työllistymiseen

Kyselyn perusteella selvisi, että jäsenet kaipaavat erityisesti tietoa avoimista työpaikoista, neuvonta- ja ohjauspalveluita sekä työelämään liittyviä valmennuksia ja tietoa oman alan koulutuksista. Lisäksi työnvälitys ja asiantuntija-arvioinnit kiinnostavat monia. Vastauksista käy ilmi, että iso osa kokisi työttömyyskassan tarjoamat palvelut hyödyllisinä oman työllistymisen kannalta.

Kyselystä käy ilmi, että isoimmiksi ongelmiksi työllistymisessä nähdään työn kuormittavuus, työpaikkojen sijainnit ja se, että potentiaalisia työpaikkoja on liian vähän. Näiden haasteiden voittamiseksi työttömyyskassan tarjoamat palvelut voisivat auttaa työpaikan löytymiseen.

Palveluiden järjestäminen

Työllisyyttä tukevien palveluiden toivotaan olevan saatavilla monin eri tavoin. Varsinkin sähköiset asiointikanavat ja itsenäisesti tehtävät verkkokoulutukset nousivat kyselyssä esille.  Monipuolinen tarjonta mahdollistaisi sen, että jokainen jäsen löytäisi itselleen sopivimman tavan hyödyntää palveluita.

Kyselyn tulokset osoittavat selkeästi, että palveluille on kysyntää ja niiden koetaan olevan hyödyllisiä. Näiden palveluiden käyttöönotto voisi auttaa monia jäseniä löytämään uuden työpaikan ja parantamaan ammattitaitoaan, edistäen samalla työllistymistä.

Lisätietoa aiheesta myöhemmin tänä vuonna.