Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Miksi kannattaa olla kassan jäsen?

Vain olemalla työttömyyskassan jäsen voit saada työttömyysetuutta, joka perustuu työttömyyttä edeltävään palkkatasoosi. Kelan maksama työttömyyskorvaus puolestaan on kaikille sama ja kassan maksamaa päivärahaa merkittävästi pienempi. Huomioi, että pelkkä liiton jäsenyys ei oikeuta ansiopäivärahaan.

Työttömyyskassaan voi liittyä joko yksilöjäseneksi tai liiton kautta yhteisjäseneksi. Huomioithan, että kassan yksilöjäsenyyteen ei kuulu liiton palvelut kuten edunvalvonta.

Mitä etuuksia Super työttömyyskassa maksaa?

Maksamme jäsenillemme ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. Yhdellä jäsenyydellä voit saada montaa eri etuutta elämän erilaisiin vaiheisiin. Ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilökuntamme osaa neuvoa sinua kaikissa etuuksissa!

Vuonna 2022 kassan maksama ansiopäiväraha oli keskimäärin 57 euroa päivässä, kun taas Kelan maksama etuus oli noin 37 euroa päivässä. Työttömyysetuutta maksetaan kuukaudessa keskimäärin 21,5 päivältä, joten erotus kassan ja Kelan maksamaan etuuteen on noin 430 €. 

Kuka voi kuulua Super työttömyyskassaan?

Kassan teettämässä asiakastyytyväisyyskyselyssä huomasimme, että kassan yksilöjäsenyys oli monelle vieras ja moni luuli, että kassaan voi kuulua vain liiton kautta. Kassaan voi siis kuulua yksilöjäsenenä, ja olet silloin oikeutettu kaikkiin kassan maksamiin etuuksiin, jos etuuksien yleiset ehdot täyttyvät.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 68 % ei tiennyt mahdollisuudesta olla kassan yksilöjäsen. Kuitenkin kun yksilöjäsenyyden mahdollisuudesta kerrottiin vastaajalle, 80 % olisi liittynyt yksilöjäseneksi erittäin todennäköisesti tai mahdollisesti tilanteessa, jossa vastaaja haluaisi erota omasta liitosta.

Kassan jäsenten ammattinimikekirjo on laaja ja jäsenemme ovat pääsääntöisesti lähihoitajia tai töissä kirkon aloilla. Suurin osa jäsenistämme on yhteisiä jäseniä liittojen kanssa, mutta yksilöjäsenien määrä on ollut nousussa viime vuosina. Yksilöjäsenyys maksaa 84 € vuodessa eli 7 € kuukaudessa. Jäsenmaksulaskut yksilöjäsenille lähetetään kerran vuodessa.

Työttömyyskassan jäseneksi voit liittyä, jos sinulla on ammatillinen koulutus ja työskentelet palkansaajana sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tai opiskelet alaa. Jäseneksi voi myös liittyä, jos olet kirkon tai muun uskonnollisen organisaation tai alan palveluja tuottavan yhteisön palveluksessa ja olet kouluttautunut kirkolliselle toimialalle tai opiskelet alaa.

Kassan toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä 

Kassa teettää asiakastyytyväisyyskyselyitä kahden vuoden välein. Kassa sai erittäin hyvät arviot toiminnastaan ja kassaa kuvattiin luotettavaksi, toimivaksi ja nopeaksi.  Kassan asiakaspalvelua pidettiin ystävällisenä ja henkilökuntaa erittäin ammattitaitoisena. Kassan sähköistä asiointipalvelua eli Nettikassaa pidettiin helppona käyttää.

Lisätietoa kassan yksilöjäsenyydestä ja liittymisestä löydät täältä:

Yksilöjäsenyys