Siirry sisältöön

Jäsenyys

Super työttömyyskassa on palkansaajakassa, jonka jäsenenä voit turvata toimeentulosi työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa tai jäädessäsi vuorotteluvapaalle. Kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta, vuorottelukorvausta ja muutosturvarahaa. Voit kuulua kassaan ammattiliiton kautta tai olla Super työttömyyskassan yksilöjäsen.

Voit liittyä Super työttömyyskassan jäseneksi, jos olet enintään 67-vuotias ja

  • sinulla on ammatillinen koulutus ja työskentelet palkansaajana sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla
  • opiskelet sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle ja olet palkkatyössä
  • olet kirkon tai muun uskonnollisen organisaation tai alan palveluja tuottavan yhteisön palveluksessa ja olet kouluttautunut kirkolliselle toimialalle
  • opiskelet kirkolliselle toimialalle ja olet palkkatyössä

Palkattomalla vapaalla (esimerkiksi äitiys-, isyys-, vanhempain- tai vuorotteluvapaalla) et voi liittyä työttömyyskassaan tai vaihtaa työttömyyskassaa, koska kassan jäseneksi pääsy edellyttää, että työskentelet ja saat palkkaa.

Jos olet yli 65–vuotias, sinulle voidaan maksaa päivärahaa vain, jos olet työtön lomautuksen tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi tai sääesteestä johtuvan syyn vuoksi sekä, jos olet työtön sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, joilla ei ole vaikutusta omiin työehtoihisi tai työoloihisi.

Ansiopäivärahan ikäraja on noussut 18 ikävuoteen 1.8.2021. Muutos astui voimaan samaan aikaan, kun oppivelvollisuuden ikäraja korotettiin 18 ikävuoteen. Ansiopäivärahaa voidaan kuitenkin maksaa 17-vuotiaalle, jos tietyt ehdot täyttyvät. Ehtona on, että olet suorittanut ammatillisen tutkinnon, ylioppilastutkinnon tai päättänyt peruskoulun viimeistään 1.1.2021. Sinun on siis tullut täyttää oppivelvollisuus.

Voit olla myös pelkästään Super työttömyyskassan jäsen ilman, että kuulut liittoon. Yksilöjäsenenä olet oikeutettu työttömyyskassan maksamiin etuuksiin.

Jos haluat hakea Super työttömyyskassan yksilöjäsenyyttä täytä jäsenhakemuslomake ja lähetä se Super työttömyyskassaan sähköpostilla jasenasiat@supertk.fi tai postittamalla lomake osoitteeseen Super työttömyyskassa, PL 117, 00521 HELSINKI.

Liitä hakemukseen kopio tutkintotodistuksesta tai työsopimuksesta.

Super työttömyyskassan yksilöjäsenmaksu on 84 euroa vuodessa eli 7 euroa kuukaudessa (vuonna 2024 ja 2023).

Jos liityt SuPerliittoon ja Super työttömyyskassan jäseneksi, täytä liittymislomake SuPerliiton sivuilla.

Liity jäseneksi

Voit hakea jäsenyyttä, vaikka et olisi työssä. Työttömyyskassan jäsenyys voi alkaa kuitenkin vasta ensimmäisestä työpäivästä. Voit myös liittyä opiskelijajäseneksi opiskellessasi vähintään toisen asteen tutkintoa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla.  

Työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2024 on 84 euroa vuodessa. Superliiton jäsenmaksu on bruttotulostasi 1,2 % kuukaudessa sisältäen edellä mainitun kassan jäsenmaksun. Jos olet sekä Superliiton että Super työttömyyskassan jäsen, maksat jäsenmaksut suoraan itse liitolle. Jäsenmaksuasioissa ole yhteydessä liittoon.

 

Jos liityt Kirkon alat ry:n ja Super työttömyyskassan jäseneksi, täytä liittymislomake Kirkon alojen sivuilla.

Liity jäseneksi

Voit hakea jäsenyyttä, vaikka et olisi työssä. Työttömyyskassan jäsenyys voi alkaa kuitenkin vasta ensimmäisestä työpäivästä. Voit myös liittyä opiskelijajäseneksi opiskellessasi vähintään toisen asteen tutkintoa kirkon aloilla.

Työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2024 on 84 euroa vuodessa. Kirkon alat ry:n jäsenmaksu on bruttotulostasi 1,3 % kuukaudessa sisältäen edellä mainitun kassan jäsenmaksun. Jos olet sekä Kirkon alat ry:n että Super työttömyyskassan jäsen, maksat jäsenmaksut suoraan itse liitolle. Jäsenmaksuasioissa ole yhteydessä liittoon.

Työttömyyskassan jäsenenä et voi samanaikaisesti olla toisessa työttömyyskassassa. Jos siirryt palkansaajakassasta toiseen kuukauden kuluessa ja edellisen kassan jäsenyytesi on kunnossa eropäivään asti, luetaan edellisen kassan aikaiset jäsenyys- ja työskentelykaudet hyväksesi. Eli sinun ei tarvitse kerätä työssäoloehtoa uudestaan. Helpoimmin siirto onnistuu antamalla liittymislomakkeessa oleva valtuutus irtisanomaan edellisen kassan jäsenyytesi liittymispäivää edeltävään päivään.

Huomioi, että palkattomalla vapaalla (esimerkiksi äitiys-, isyys-, vanhempain- tai vuorotteluvapaalla) et voi liittyä työttömyyskassaan tai vaihtaa työttömyyskassaa, koska kassan jäseneksi pääsy edellyttää, että olet työssä ja saat palkkaa.

 

Yksilöjäsenhakemus Lataa tiedosto

pdf-dokumentti, 194,32 kB