Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Miten perhevapaauudistus vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Perhevapaauudistus vaikuttaa myös vuorotteluvapaan ja liikkuvuusavustuksen maksuun. Pääpiirteittäin kaikki kuitenkin menee niin kuin ennen, eli siltä ajalta, kun saa jotakin vanhempainpäivärahaa, ei ole oikeutettu saamaan ansiopäivärahaa, vuorotteluvapaata tai liikkuvuusavustusta.

Uudet vanhempainpäivärahat ovat raskausraha, erityisraskausraha ja vanhempainraha. Raskausraha on ainut, joka tulee käyttää yhdenjaksoisesti. Muut vanhempainpäivärahat voi pilkkoa pienempiin osiin, ja ne on tullut käyttää siihen mennessä, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Kela maksaa vanhempainvapaaetuudet.

Vanhempainrahaa maksetaan yhteensä 320 arkipäivältä, ja kummallakin vanhemmalla on 160 päivän kiintiöt. Omasta kiintiöstään toinen vanhempi voi luovuttaa toiselle enintään 63 päivää. Kiintiöpäivät voi luovuttaa toiselle vanhemmalle, huoltajalle sekä omalle tai toisen vanhemman puolisolle. Jos on tilanne, että toinen vanhempi ei pysty hoitamaan lasta, voi hoitamiseen kykenevä vanhempi saada kaikki 320 päivää vanhempainrahaa.

Vanhempainrahan hakeminen ja käyttö

Vanhempainrahaa voi käyttää juuri silloin, kun haluaa siihen asti, että lapsi täyttää kaksi vuotta. Sitä voi siis hakea, vaikka vain muutamalta päivältä kerrallaan tai muutamaksi viikoksi. Myöskään ei ole estettä käyttää omaa kiintiötä kerralla. Vanhempainpäivärahaa haetaan takautuvasti kahden kuukauden kuluessa haettavasta päivästä.

Hoitovapaalle eli kotihoidontuelle voi jäädä, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Kotihoidon tukeen ja ansiopäivärahaan ei ole tullut muutoksia. Kotihoidontuki siis edelleen vähennetään täysimääräisesti ansiopäivärahasta.

Vanhempainvapaan aikana ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, vuorottelukorvaukseen tai liikkuvuusavustukseen

Vaikka kassa näkee saadut vanhempainvapaaetuudet tulorekisteristä, tulee etuuksista ilmoittaa kassalle hakemuksessa. Tulorekisteriin tiedot tulevat vasta, kun päätös vanhempainvapaaetuudesta on tehty. Nämä tiedot tulevat kassalle usein jälkikäteen, koska vanhempainvapaaetuuksia voi hakea takautuvasti.

On siis todella tärkeää, että vanhempainvapaapäivät merkataan selkeästi ansiopäivärahahakemukseen ja ilmoitetaan kassalle ajoissa. Aiheetta maksettu etuus tullaan perimään takaisin, jos kassalla ei ole ollut tiedossa, että saat vanhempainpäivärahaa. Kassa tarvitsee päätöksen vanhempainrahasta ennen kuin päätös kassaan tulleesta hakemuksesta voidaan tehdä.

Lisätietoa vanhempainvapaaetuuksista Kela.fi