Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Työttömyyskassojen pitkät perinteet

Suomen ensimmäinen työttömyyskassa, Kirjaltajaliiton työttömyyskassa, aloitti toimintansa vuonna 1895. Tämän jälkeen oli tapana, että ammattiliitot perustivat omat työttömyyskassat jäsenilleen. Super työttömyyskassa on perustettu 1969, ja se toimi alkujaan nimellä Apuhoitajien työttömyyskassa.

Reilu parikymmentä vuotta ensimmäisen työttömyyskassan perustamiseen jälkeen, vuonna 1917 tuli voimaan työttömyyskassoja koskeva asetus, jossa määriteltiin ensimmäisen kerran ehdot työttömyysavustuksien saamiseen.

Ansiopäivärahan maksaminen alkoi kuitenkin vasta vuonna 1985. Silloin tuli voimaan laki, jona mukaan kassan maksama työttömyysetuus määräytyy työttömyyttä edeltävästä palkasta. Tämä paransi työttömyysetuuden määrää, koska aiemmin etuus oli ollut kaikille samansuuruinen riippumatta työttömyyttä edeltäneestä palkasta.

Ennen kassojen perustamista Suomessa oli pohdittu myös kaikille yhteistä työttömyysturvajärjestelmää. Todettiin kuitenkin, että kassat tuntevat juuri oman alansa jäsenistön ja pystyvät paremmin arvioimaan eri alojen työttömyysriskit.

Apuhoitajien työttömyyskassasta Super työttömyyskassaksi

Toiminnan käynnistyessä ei Super työttömyyskassan jäsenmäärä päätä huimannut, ensimmäisen toimintavuoden lopussa jäseniä oli 1 190. Nykyään Super työttömyyskassassa on noin 64 600 jäsentä.

Toisena toimintavuotena maksettiin päivärahaa seitsemälle henkilölle, kun taas jo vuonna 1977 päivärahaa maksettiin 215 henkilölle, jäsenmääräkin oli noussut 15 183 henkilöön. Kassan historiassa eniten etuuksia maksettiin vuonna 2016, jolloin maksatus ylitti 61 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2010 Kassan nimi muuttui nykyiseen Super työttömyyskassaan ja samalla Kirkon alojen liiton jäsenet vakuutettiin Super työttömyyskassassa.

Kassojen lukumäärä nousi hitaasti

Alkujaan korkeakoulutetut eivät halunneet kuulua kassoihin, vaan niihin kuului lähinnä ammattityöläisiä. Ylipäätänsä vain harva kuului kassaan. Avustukset olivat pieniä ja eri kassat maksoivat erisuuruisia korvauksia. Vuonna 1935 kassoja oli yhteensä 10 kappaletta ja määrä pysyi suhteellisen samana sodan jälkeen ja aikana, jolloin työllisyys oli korkea.

1990-luvulla kassojen lukumäärä oli noussut jo noin 70:een ja jäseniä kassoissa oli noin 1 750 000 henkilöä. Nyttemmin työttömyyskassojen lukumäärä on pienentynyt hurjasti muun muassa yhdistymisten ja fuusioiden vuoksi: vuonna 2023 kassoja on jäljellä 16. Nykyiset kassat ovat jäsenmäärältään huomattavasti isompia kuin ennen.

Työttömyyskassat nykyään

Vuonna 2021 työttömyyskassaan tai työmarkkinajärjestöön kuului noin 73 prosenttia kaikista 18–69-vuotiaista palkkatuloja saavista henkilöistä. Tämä käy ilmi verohallinnon tiedoista. Mielenkiinto työttömyyskassojen jäsenyyttä kohtaan on siis korkea.