Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Työttömyysturvasanaston ABC

Työttömyysturvasanasto voi tuntua monesti vaikealta ja hämmentävältä. Mitä eroa on hakujaksolla ja maksujaksolla? Mikä on työssäoloehto ja sovittelujakso? Miksi kassa ei ota liitteitä ja hakemuksia vastaan sähköpostilla ja mikä se Nettikassa oli?

Jäsenemme törmäävät näihin sanoihin, kun hakevat ansiopäivärahaa, vierailevat kotisivuillamme tai lukevat työttömyysturvaa koskevia uutisia. Tällä kertaa avaamme työttömyysturvasanastoa.

Yksinkertaistetusti päivärahan hakeminen menee seuraavasti:

Sinun on pitänyt täyttää jäsenyys- ja työssäoloehto ennen päivärahan hakemista ja ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Tämän jälkeen lähetät kassalle Nettikassan kautta päivärahahakemuksen liitteineen hakujakson mukaan. Tämän jälkeen kassa tarkistaa oikeutesi ansiopäivärahaan ja maksaa sinulle päivärahaa tietyltä maksujaksolta ja mahdollisesti sovittelee maksettuja työtuloja sovittelujaksolle. Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa?

Työssäoloehdon on tullut täyttyä ennen kuin haet päivärahaa. Tämä tarkoittaa, että olet työskennellyt ennen työttömyyden alkamista vähintään 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia. Työssäoloehdon ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisesti. Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Tarkastelujaksoa voi pidentää työttömyysturvalain mukaisten hyväksyttävien syiden vuoksi enintään seitsemän vuotta. Kun haet päivärahaa, kassa seuraa, täyttyykö työssäoloehtosi mahdollisesti uudestaan.  

Hakujaksolla tarkoitetaan aikaa, jolta etuutta haetaan. Hakujakso on yleisesti neljä täyttä kalenteriviikkoa tai kalenterikuukausi. Hakujakson pituudesta voi poiketa vain tietyistä syistä, esimerkiksi jos aloitat yli kahden viikon kokoaikatyön. Muuten etuutta tulee hakea oman hakujakson mukaisesti.

Maksujaksolla tarkoitetaan aikaa, jolta etuutta maksetaan. Maksujakso voi erota hakujaksosta, jos esimerkiksi sinulle asetetaan omavastuuaika tai et ole oikeutettu päivärahaan tietyiltä ajoilta. Hylkäävä syy voi olla mm. sairauspäiväraha.

Sovittelujaksolla tarkoitetaan jaksoa, jonka aikaiset tapahtumat vaikuttavat etuuden määrään. Sovittelujakso voi olla eri kuin haku- ja maksujakso, koska työtulot sovitellaan aina kuukauden tai neljän kalenteriviikon jaksoissa. Voi siis olla, että sovittelujakso on kalenterikuukausi, mutta haku- ja maksujakso ovat kuun puoleen väliin. Tällainen tilanne voi esimerkiksi syntyä, jos aloitat kokoaikatyön kuun puolessa välissä.

Nettikassa on Super työttömyyskassan sähköinen asiointipalvelu, jossa pystyt hoitamaan kaikki tarvittavat asiat työttömyyskassan kanssa. Nettikassasta voit hakea päivärahaa, lähettää liitteitä, katsoa maksuhistoriaasi ja lähettää viestejä kassalle. Nettikassaan kirjaudutaan Suomi.fi-tunnuksilla. Tietoturva on meille erittäin tärkeä asia. Tämän takia emme ota liitteitä tai hakemuksia vastaan sähköpostilla. Sähköposti on harvoin suojattu, mutta Nettikassassa kaikki liitteet ja hakemukset ovat tietoturvallisesti suojattuina.