Siirry sisältöön

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisterin käyttötarkoitus ja käsittelytoiminnat)

Super työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun ansioturvan sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisteriä käytetään Super työttömyyskassan jäsenten etuus- ja jäsenyysasioiden hoitamiseksi. Rekisterin osarekistereitä ovat Jäsentietorekisteri, Maksutietorekisteri, Takaisinperintärekisteri ja Valitusrekisteri.

Jäsentietorekisterin, sellaisten jäsenten osalta, jotka kuuluvat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n, sekä Super työttömyyskassan, ylläpitäminen on ulkoistettu Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:lle, joka toimii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisena tietojen käsittelijänä.

Jäsentietorekisterin, sellaisten jäsenten osalta jotka kuuluvat Kirkon alat ry:n, sekä Super työttömyyskassan, ylläpitäminen on ulkoistettu Kirkon alat ry:lle.

Rekisterien ylläpitäjät

Maksutieto-, takaisinperintä-, ja valitusrekistereitä ylläpitää Digia Oyj, sekä Jäsentietorekisteriä sellaisten jäsenten osalta jotka kuuluvat ainoastaan Super työttömyyskassaan. Näiden tietojen osalta Digia toimii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisena tietojen käsittelijänä.

Jäsentietorekisteriä sellaisten jäsenten osalta jotka kuuluvat SuPer ry:n ja Super työttömyyskassaan rekisteriä ylläpitää SuPer ry. Näiden tietojen osalta SuPer ry toimii  EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisena tietojen käsittelijänä.

Jäsentietorekisteriä sellaisten jäsenten osalta jotka kuuluvat Kirkon alat ry:n ja Super työttömyyskassaan rekisteriä ylläpitää Kirkon alat ry Näiden tietojen osalta Kirkon alat ry toimii  EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisena tietojen käsittelijänä.

Jäsentietorekisterin käsittelytoiminta

Jäsentietorekisterin käsittelytoimintaan kuuluu;

 • Jäseneksi hyväksyminen
 • Jäsenyyden ylläpitäminen, pitää sisällään yhteystietojen ylläpitoa, sekä jäsenmaksujen seurantaa ja käsittelyä
 • Jäsenyydestä erottaminen
 • Jäsenneuvonta
 • Jäsentietojen luovutus, jäsentietojen luovutukset ja siirrot on kuvattu Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset ja Jäsentietorekisterin tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset osioissa

Jäsentietorekisterin käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet Jäsentietorekisteriin on rajattu tehtävänkuvien mukaan.

Maksutietorekisterin käsittelytoiminta

Maksutietorekisteriin tallennettujen jäsenten henkilötietoja käytetään ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen päätösten antamiseen, etuuksien maksamiseen ja etuusneuvontaan.

 • Etuuden maksaminen ja etuuspäätöksen antaminen (myöntö, hylkäys, lakkautus)
 • Etuustietojen ylläpitäminen
 • Etuusneuvonta
 • Etuustietojen luovutukset, etuustietojen luovutukset ja siirrot on kuvattu Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset ja Maksurekisteri tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset osioissa

Maksutietorekisterin käyttöoikeudet

Oikeudet Maksutietorekisteriin on rajattu vain sellaisille henkilöille, joiden työn toteuttamiseksi oikeudet ovat välttämättömät.

Takaisinperintärekisterin käsittelytoiminta

Takaisinperintärekisteriä käytetään kassan jäsenelle liikaa maksetun ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustusten takaisinperintään tai liian pienen etuuden lisämaksamiseen ja näihin liittyvien päätösten korjaamiseen, sekä neuvontaan takaisinperintäasioissa.

 • Korjausten tekeminen (takaisinperinnät, lisäysmaksut)
 • Neuvonta takaisinperintäasioissa
 • Tietojen luovutukset, takaisinperintärekisterin luovutukset ja siirrot on kuvattu Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset osiossa

Takaisinperintärekisterin käyttöoikeudet

Oikeudet Takaisinperintärekisteriin ovat rajatut, ja oikeudet on luovutettu vain sellaisille henkilöille, jotka käsittelevät takaisinperintätapauksia.

Valitusrekisterin käsittelytoiminta

Valitusrekisteriä käytetään kassan jäsenten valituskelpoisten päätösten käsittelyyn, sekä neuvontaan valitusasioissa.

 • Valitusasioiden käsittely (itseoikaisut, takaisinperintään käsiteltäväksi viemiset)
 • Neuvonta valitusasioissa
 • Tietojen luovutukset, valitusrekisterin luovutukset ja siirrot on kuvattu Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset ja Valitusrekisteri tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset osioissa.

Valitusrekisterin käyttöoikeudet

Oikeudet Valitusrekisteriin ovat rajatut, ja oikeudet on luovutettu vain sellaisille henkilöille, jotka käsittelevät valituksia.