Siirry sisältöön

Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisterin suojauksen periaatteet

Koko Rekisteri ja siihen liittyvät tietoverkot ja laitteistot on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin tiedot on suojattu asiattomilta katseluilta, muuntamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön tehtävien mukaisesti ja tietojen muutokset kirjataan lokiin.

Kaikki koneelliset luovutusten siirrot tapahtuvat suojatun yhteyden välityksellä, yhteydet on rajattu palomuurein ja käyttöoikeuksin. Henkilötietoja sisältävät luovutukset tapahtuvat aina suojatun yhteyden välityksellä.

Rekisteriä ylläpitävien ja käyttävien laitteistojen, mukaan lukien palvelimet ja työasemat, päivitykset (tietoturva- ja käytettävyys) ja virustorjunta, ratkaisut pidetään ajan tasalla ja ajantasaisuutta seurataan.

Rekisterin tietojen käsittelijöiden valveutuneisuus varmistetaan säännönmukaisella perehdytyksellä, koulutuksella ja tarvittaessa sisäisillä tarkastuksilla.