Siirry sisältöön

Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksatustieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentietorekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentietorekisteriin saadaan tietoja säännönmukaisesti hakijan itsensä toimittamasta jäsenhakemuksesta, jäsenen toimittamista ilmoituksista, jäsenen edellisestä työttömyyskassasta sekä maksutieto- ja takaisinperintärekisteristä.

Jäsenen suostumuksen perusteella Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ja Super työttömyyskassan yhteisten jäsenten osalta jäsentietorekisteritietoja saadaan Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:ltä. Suostumus tietojen siirtoon on annettu liittymislomakkeessa.

Jäsenen suostumuksen perusteella Kirkon alat ry:n ja Super työttömyyskassan yhteisten jäsenten osalta jäsentietorekisteritietoja saadaan Kirkon alat ry:ltä. Suostumus tietojen siirtoon on annettu liittymislomakkeessa.

Lisäksi työttömyyskassa saa tietoja tarvittaessa Väestörekisterikeskuksesta.

Maksutietorekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Maksutietorekisteriin saadaan henkilötietoja työttömyyspäivärahaa, vuorottelukorvausta ja liikkuvuusavustusta hakeneen jäsenen toimittamista päivärahahakemuksista ja hakemuksen liitteistä mm. palkkatodistuksesta, työtodistuksista jne., jäsentietorekisteristä, työ- ja elinkeinotoimistosta, Kelalta ja Verottajalta. Tarvittaessa tietoja saadaan myös Väestörekisterikeskuksesta, eläkelaitoksilta, Eläketurvakeskukselta, ulosottoviranomaiselta, työnantajalta sekä muilta työttömyyskassoilta.

Takaisinperintärekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Takaisinperintärekisterin tietolähtet ovat samat kuin Maksurekisterin tietolähteet.

Valitusrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Valitusrekisteriin saadaan tietoja hakijan itsensä toimittamasta valituksesta, jäsentietorekisteristä, maksutietorekisteristä ja työvoimaviranomaiselta.