Siirry sisältöön

Super työttömyyskassan jäsentieto-, maksutieto-, takaisinperintä- ja valitusrekisterin tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Eläketurvakeskukselle tietoja luovutetaan koneellisesti työttömyyspäivien huomioon ottamiseksi eläkeasioissa ja mahdollisten eläkesuoritusten maksamiseksi työttömyyskassalle. Vakuutus- ja eläkelaitoksille tietoja luovutetaan mahdollisten eläkesuoritusten maksamiseksi työttömyyskassalle. Ulosottoviranomaisille tietoja luovutetaan saatavien perimistä varten. Tietoja luovutetaan Finanssivalvonnalle, TVR:lle, verottajalle, työ- ja elinkeinoministeriölle ja Eläketurvakeskukselle tilastojen oikaisua varten. Kirjanpidon seurantaa varten tietoja luovutetaan tilitoimistolle sekä tilintarkastajille. Mahdollisissa järjestelmän virhetilanteissa tietoja luovutetaan Digia Oyj:lle virhetilanteen korjaamiseksi. Tietoja luovutetaan myös pyynnöstä toiselle työttömyyskassalle, työ- ja elinkeinotoimistolle, sosiaalitoimistolle, Kelalle ja muutoksenhakuviranomaisille. Epäiltäessä väärinkäytöstä tietoja voidaan luovuttaa esitutkintaa suorittaville viranomaisille.

Jäsenen suostumuksen perusteella tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille.

Jäsentietorekisterin tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Edellämmainittujen lisäksi Jäsentietorekisterin tietoja voidaan luovuttaa työttömyyskassasta eronneen tai erotetun uudelle työttömyyskassalle tai kassan asiamiehelle jäsenyysasioiden hoitamista varten.

Maksutietorekisterin säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Edellämainittujen lisäksi voidaan suostumukseen perustuen jäsentietorekisterin perustietoja ja jäsenmaksutietoja luovuttaa liitolle. Näiden lisäksi liitolle luovutetaan jäsenmaksun perusteisiin liittyviä tietoja, tällaisia tietoja ovat:

  • niiden päätösten alku- ja päättymispäivät, joilla on merkitystä jäsenmaksun määräytymiseen (mm. omavastuuaika ja karenssipäätökset)
  • jäsenmaksutieto ja onko jäsenmaksu peritty täydestä vai soviteltavasta etuudesta

Valitusrekisterin säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Edellä lueteltujen lisäksi voidaan tietoja luovuttaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle sekä riita-asioissa käräjäoikeudelle, hovioikeudelle sekä asianajotoimistoille.