Siirry sisältöön

Ansiopäivärahan suuruus ja kesto

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän palkkasi perusteella. Palkat huomioidaan vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä viikolta. Lomarahaa ja -korvausta ei lueta mukaan päivärahan perusteena olevaan palkkaan.  Voit käydä laskemassa arvion ansiopäivärahan määrästä Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Ansiopäivärahan kesto
300 päivää jos työhistoriaa on alle 3 vuotta
400 päivää jos työhistoriaa on yli 3 vuotta
500 päivää jos olet vähintään 58-vuotias ja ollut viimeisen 20 vuoden aikana työssä vähintään 5 vuotta.

 

Lisäpäivät

Lisäpäivät tulevat poistumaan ja tilalle tulee muutosturvakokonaisuus.

Tietyissä tilanteissa ansiopäivärahaa maksetaan enimmäisajan päättymisen jälkeen eläkeikään saakka. Näitä kutsutaan lisäpäiviksi. Lisäpäiviä voidaan maksaa, jos olet täyttänyt enimmäismaksuaikasi ja ikävaatimus täyttyy. Lisäksi sinun on täytynyt olla vähintään viisi vuotta töissä edellisen 20 vuoden aikana.

Lisäpäivien ikäraja nousee vuodella ikäluokkaa kohden vuonna 1963 syntyneistä alkaen ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tämä tarkoittaa, että uudistus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.

Ikävaatimus lisäpäiviin:

                          1955–1956 syntyneillä 60 vuoden ikää

                          1957–1960 syntyneillä 61 vuoden ikää

                          1961- 1962 syntyneillä 62 vuoden ikää

            1963 syntyneillä 63 vuoden ikää

                          1964 syntyneillä 64 vuoden ikää

                1965 tai jälkeen syntyneet ei oikeutta lisäpäiviin

Verotus

Ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus ovat ennakonpidätyksen alaista tuloa.

Työttömyyskassa saa yleensä verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa. Uudet verotiedot tulevat voimaan helmikuun alussa. Mikäli työttömyyskassa ei saa verottajalta sähköisiä verotietoja, pyydämme sinua toimittamaan kassalle verokortin.

Palkkaa varten annetun verokortin ennakkopidätysprosenttia korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta tai liikkuvuusavustusta maksettaessa.

Vero.fi