Siirry sisältöön

SOVITELTU PÄIVÄRAHA YRITYSTOIMINNAN AJALTA

Yritystoiminta ja maa- ja metsätaloudesta saadut ansiotulot vaikuttavat ansiopäivärahan maksamiseen. Huomioi, että myös kevytyrittäjyys vaikuttaa ansiopäivärahaan ja siitä saadut tulot huomioidaan päivärahaa maksaessa.

  1. Ilmoita yrittäjyyden aloittamisesta TE-toimistoon. Työttömyyskassa tarvitsee TE-toimiston lausunnon yrittäjyydestä
  2. Jos saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta, ilmoita työttömyyskassalle yrittäjyyden aloittamisesta ja siitä mikä yritysmuoto on kyseessä
  3. Älä ilmoita hakemuksessa yrittäjänä tehtyjä työssäolopäiviä, eikä työtunteja
  4. Kevytyrittäjän yritystulo (Ukko.fi, OP kevytyrittäjä ym.) huomioidaan ansaintaperusteisesti eli sen hakujakson ajalla, jolloin työkin on tehty
  5. Lähetä työttömyyskassalle kopio kuukausikirjanpidosta ensimmäisen vuoden aikana yrittäjyyden aloittamisesta
  6. Verotuksen vahvistuttua yritystulo huomioidaan vahvistetun verotuksen mukaan. Lähetä työttömyyskassalle vuosittain  vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen.

Jos aloitat päätoimisen yritystoiminnan ota viipymättä yhteyttä yrittäjäkassaan ja omaan liittoosi.