flytta till innehållet

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp och varaktighet

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp beräknas utifrån din lön före arbetslösheten. Lönerna beaktas för minst de 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret. Semesterpenning och semesterersättning räknas inte med i lönen som utgör grunden för dagpenningen.  Du kan uppskatta den inkomstrelaterade dagpenningens belopp på TYJ:s webbplats.

Den inkomstrelaterade dagpenningens varaktighet
300 dagar med mindre än 3 års arbetshistoria
400 dagar med över 3 års arbetshistoria
500 dagar om du är minst 58 år och har arbetat i minst 5 år under de senaste 20 åren.

Tilläggsdagar

I vissa situationer betalas inkomstrelaterad dagpenning ut efter utgången av den maximala tiden fram till pensionsåldern. Dessa kallas tilläggsdagar. Tilläggsdagar kan utbetalas, om har uppfyllt den maximala betalningstiden och ålderskravet. Dessutom måste du ha arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

Tilläggsdagarna slopas och ersätts av en modell med omställningsskydd

Åldersgränsen för tilläggsdagar höjs med ett år per åldersgrupp börjande med personer födda år 1963 och möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för dem som är födda år 1965 och senare. Det innebär att reformen påverkar rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med år 2025, då de år 1963 födda når den nuvarande åldersgränsen på 62 år för tilläggsdagar. Betalningen av tilläggsdagar slopas helt år 2030.

Ålderskrav för tilläggsdagar:
                          60 år för dem födda mellan 1955 och 1956
                          61 år för dem födda mellan 1957 och 1960
                          62 år för dem födda mellan 1961 och 1962

                          63 år för dem födda  1963

                          64 år för dem födda 1964

                         1965 och där efter födda har inte rätt till tilläggsdagar

Skatt

Inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd är förskottsinnehållningspliktig inkomst.

Arbetslöshetskassan får vanligtvis skatteuppgifterna direkt från skattemyndigheten i början av året. De nya skatteuppgifterna träder i kraft i början av februari. Om arbetslöshetskassan inte får elektroniska skatteuppgifter från skattemyndigheten, ber vi dig att skicka ditt skattekort till kassan.

örskottsinnehållningsprocenten för lön som anges i skattekortet höjs till minst 25 % när inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd betalas ut.

Vero.fi