flytta till innehållet

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp och varaktighet

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp beräknas utifrån din lön före arbetslösheten. Lönerna beaktas för minst de 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret. Semesterpenning och semesterersättning räknas inte med i lönen som utgör grunden för dagpenningen.  Du kan uppskatta den inkomstrelaterade dagpenningens belopp på TYJ:s webbplats.

Den inkomstrelaterade dagpenningens varaktighet
300 dagar med mindre än 3 års arbetshistoria
400 dagar med över 3 års arbetshistoria
500 dagar om du är minst 58 år och har arbetat i minst 5 år under de senaste 20 åren.

Tilläggsdagar

I vissa situationer betalas inkomstrelaterad dagpenning ut efter utgången av den maximala tiden fram till pensionsåldern. Dessa kallas tilläggsdagar. Tilläggsdagar kan utbetalas, om har uppfyllt den maximala betalningstiden och ålderskravet. Dessutom måste du ha arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

Ålderskrav för tilläggsdagar:
                          60 år för dem födda mellan 1955 och 1956
                          61 år för dem födda mellan 1957 och 1960
                          62 år för dem födda 1961 eller senare

Skatt

Inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd är förskottsinnehållningspliktig inkomst.

Arbetslöshetskassan får vanligtvis skatteuppgifterna direkt från skattemyndigheten i början av året. De nya skatteuppgifterna träder i kraft i början av februari. Om arbetslöshetskassan inte får elektroniska skatteuppgifter från skattemyndigheten, ber vi dig att skicka ditt skattekort till kassan.

örskottsinnehållningsprocenten för lön som anges i skattekortet höjs till minst 25 % när inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd betalas ut.

Vero.fi