Siirry sisältöön

Koulunkäynninohjaaja: teetkö myös opettajan töitä?

Monet koulunkäynninohjaajat tekevät myös opettajan sijaisuuksia tarpeen tullen. Työttömyysturvan kannalta on hyvä muistaa, että koulunkäynninohjaajan ja opettajan työaikaa ja työssäoloehtoa katsotaan eri tavalla.

Koulunkäynninohjaajat ja opettajat kuuluvat eri työehtosopimusten piiriin ja heillä on eri viikkotyöajat.  Koulunkäynninohjaajan viikoittainen työaika on keskimäärin noin 38,33 työtuntia viikossa. Opettajalla opetusvelvollisuus on noin 24 työtuntia viikossa riippuen mitä opettaa ja millä luokka-asteella.

Viikoittaisissa työajoissa on siis jo eroja, ja myös työttömyysturvalaissa työaikoja lasketaan koulunkäynninohjaajille ja opettajille eri tavalla. Kaikki kuitenkin noudattavat sitä, että ansiopäivärahaan ei ole oikeutta, jos työaika ylittää 80 % alan kokoaikatyön enimmäistyöajasta.

Monesti koulunkäynninohjaajat tekevät myös opettajan sijaisuuksia. Jos haet ansiopäivärahaa, lasketaan työaikasi erikseen koulunkäynninohjaajan työlle ja opettajan työlle käyttäen kummankin työn enimmäistyöaikaa. Jos näiden töiden yhteenlaskettu työaika ylittää 80 %, et ole oikeutettu ansiopäivärahaan vaan työaikasi ylittyy. Huomio, että palkat vaikuttavat ansiopäivärahaan vasta silloin, kun palkka maksetaan, eli palkanmaksupäivä ratkaisee milloin palkat ja työtunnit otetaan huomioon. Työtunnit tulee kuitenkin merkata ansiopäivärahahakemuksessa niille päiville, kun työ on tosiasiallisesti tehty.

Muista eritellä opettajan työt ja muut työt hakemuksessa. Kassalle tulee myös lähettää palkkalaskelmat, tulorekisteristä emme näe tarvittavia tietoja.

Esimerkki 1:

Teet koulunkäynninohjaajan töitä osa-aikaisesti. Osa-aikatyösi työaika on 80 % alan kokoaikatyöstä. Teet maaliskuussa yhden tunnin opettajan sijaisuutta. Koulunkäynninohjaajan työsi palkka maksetaan maaliskuun lopulla ja siitä on vähennetty tunti koulunkäynninohjaajan palkkaasi, jonka olet tehnyt opettajan sijaisuutta. Opettajan sijaisuuden palkka maksetaan kuitenkin vasta huhtikuussa.

Maaliskuussa olet oikeutettu ansiopäivärahaan ja sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa. Huhtikuussa sinulle maksetaan opettajan sijaisuuden palkka ja koulunkäynninohjaajan palkka. Työaikasi ylittää 80 % enimmäistyöajan ja et ole oikeutettu ansiopäivärahaan.

Esimerkki 2:
Olet tehnyt koulunkäynninohjaajan töitä maaliskuussa 120 työtuntia eli 73 % alan enimmäistyöajasta ja 10 tuntia opettajan sijaisuuksia eli 10 % alan enimmäistyöajasta, jos opetusvelvollisuus on 24 viikkotyötuntia. Koulunkäynninohjaajan palkka ja opettajan sijaisuuksien palkat maksetaan huhtikuussa.

Maaliskuusta sinulle maksetaan täyttä päivärahaa, jos maaliskuulle ei osu palkanmaksupäiviä. Huhtikuussa päivärahahakemuksesi hylätään, koska työaikasi on 83 % enimmäistyöajasta.

Esimerkki 3:

Teet osa-aikatyötä maaliskuussa 120 tuntia kuukaudessa eli 73 % työaikaa. Lisäksi teet 10 tuntia opettajan sijaisuuksia. Palkat sinulle maksetaan maaliskuussa. Koulunkäynninohjaajan palkastasi on vähennetty 10 työtuntia, jotka olet tehnyt opettajan sijaisuuksia. Lisäksi sinulle maksetaan maaliskuussa 10 työtuntia opettajan sijaisuuksia.

Maaliskuussa sinulle siis maksetaan koulunkäynninohjaajan palkkaa 110 työtuntia eli 67 % alan enimmäistyöajasta ja opettajan palkkaa 10 työtuntia eli 10 % opettajan enimmäistyöajasta. Tässä tilanteessa työaikasi ei ylity, koska työaikasi on yhteensä 77 %.

Miten työssäoloehto täyttyy opettajilla

Opettajilla työssäoloehto täyttyy, kun olet tehnyt kahdeksan (8) työtuntia kalenteriviikossa, muissa töissä raja on 18 työtuntia kalenteriviikossa. Jos teet sekaisin opettajan töitä ja muita töitä, lasketaan työssäoloehtoviikko erikseen kummallekin työlle. Tämän jälkeen lasketaan, täyttyykö työssäoloehtoviikko.

Esimerkki 1:

Teet viisi tuntia opettajan töitä ja kahdeksan tuntia koulunkäynninohjaajan töitä yhdellä kalenteriviikolla. 5/8=0,63 ja 8/18=0,44 --> 0,63+0,44=1,07*100= 107 % eli työssäoloehtoviikko täyttyy.

Esimerkki 2:

Teet viisi tuntia opettajan töitä ja neljä tuntia muita töitä yhdellä kalenteriviikolla.

5/8=0,63 ja 4/18=0,22 --> 0,63+0,22=0,85*100=85 % eli työssäoloehtoviikko ei täyty.