Siirry sisältöön

Kyseessä piirroskuva, mikä kuvaa milloin on oikeus muutosturvaan. 55-vuotias, irtisanottu tuta-syistä ja työskennellyt samalle työnantajalle 5 vuotta.

Kuva: www.tyj.fi

Muutosturvan piirissä olevilla on oikeus:

 • muutosturvarahaan, joka on 1 kuukauden palkkaa vastaava summa
 • muutosturvakoulutukseen, joka kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa
 • työllistymisvapaaseen, jonka pituus on viisi päivää normaalia pidempi

Muutosturvan edellytykset:

 • irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä (määräaikaisen työsuhteen päättyminen ei täytä ehtoa)
 • täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä
 • ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta
 • 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. (Huomioi, että irtisanomisaika voi olla pidempi kuin 60 päivää.)

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa. Muutosturvaraha tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Muutosturvaraha ei edellytä ansiopäivärahan tapaan jäsenyys- tai työssäoloehtoa, joten muutosturvarahan maksaa oma työttömyyskassa, vaikka olisit liittynyt kassan jäseneksi juuri ennen irtisanomista.

Muutosturvaraha lasketaan irtisanovan työnantajan palkoista edellisen 12 kuukauden tuloista. Laskentaan ei oteta mukaan muiden työnantajien palkkoja. Palkattomilla poissaoloilla ei ole merkitystä työtulon laskennassa.

Voit saada muutosturvarahaa, vaikka työllistyisit heti toisen työnantajan palvelukseen.

Muutosturvarahaan ei ole oikeutta, jos

 • työnantaja peruu tuta-syisen irtisanomisen ja jatkat saman työnantajan palveluksessa
 • jos työsuhteesi puretaan tuta-perusteisella irtisanomisajalla
 • jos itse irtisanoudut irtisanomisajalla
 • työnantajasi menee konkurssiin

Miten haen muutosturvarahaa

 • rekisteröidy työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä
 • lähetä kassalle muutosturvarahahakemus viimeistään 3 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
 • lähetä kassalle muutosverokortti etuutta varten
 • hakemukseen ei tarvitse liittää liitteitä

Huomioi, että irtisanomispäivä on eri kuin työsuhteen päättymispäivä.

 

Muutosturvakoulutuksesta vastaa TE-toimisto ja ELY-keskus. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehdoista ja siitä voi kieltäytyä menettämättä työttömyysturvaa. Koulutuksesta lisätietoa saa TE-toimistosta ja ELY-keskuksista.

Muutosturvakoulutus vastaa enintään kahden kuukauden palkkaa. Muutosturvakoulutustuki lasketaan irtisanovan työnantajan palkoista edellisen 12 kuukauden tuloista. Laskentaan ei oteta mukaan muiden työnantajien palkkoja. Palkattomilla poissaoloilla ei ole merkitystä työtulon laskennassa.

Koulutuksen tulee olla ammatillisia valmiuksia lisäävää tai yritystoimintaa tukevaa ja edistää irtisanotun henkilön nopeaa uudelleen työllistymistä.

Lisätietoa muutosturvakoulutuksesta antaa TE-toimisto ja ELY-keskus.