Siirry sisältöön

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus korvaa työmatkakuluja ja työsuhteeseen liittyvän koulutuksen kuluja. Edellytyksenä on, että vastaanotat työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä osoitteestasi. Liikkuvuusavustusta voi saada jo ennen varsinaisen työn alkamista, jos osallistut koulutukseen, joka liittyy vähintään kahden kuukauden mittaiseen työsuhteeseen.

Huom! Sinulla tulee olla oikeus ansiopäivärahaan ennen työn tai koulutuksen alkamista.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös silloin, kun päivärahan maksaminen on ennen työn alkua estynyt karenssin, työssäolovelvoitteen tai omavastuuajan vuoksi. 

  • sinulla tulee olla oikeus ansiopäivärahaan ennen työn tai koulutuksen alkamista.
  • kokoaikatyössä työmatka päivässä ylittää 3 tuntia ja osa-aikatyössä 2 tuntia. Jos kyseessä on työhön liittyvä koulutus, ovat matka-ajat samat.
  • työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta

Työmatkan matka-aika ja koulutuksen matka-aika lasketaan edestakaisen matkan mukaan. Matka-ajassa huomioidaan kulkuvälineiden vaihdot ja mahdolliset odotusajat. Jos käytössäsi on auto, lasketaan matka-aika autolle. Voit saada liikkuvuusavustusta, vaikka muuttaisit työnvastaanoton jälkeen lähemmäs työpaikkaa, jos ehdot muuten täyttyvät. 

Liikkuvuusavustusta voi hakea vain yhteen työsuhteeseen tai koulutukseen kerrallaan. Et voi hakea liikkuvuusavustusta kahteen osa-aikatyöhön saman aikaisesti. Liikkuvuusavustuksen maksamisen pituus ratkaistaan työsuhteen/koulutuksen alkaessa olevilla tiedoilla. Jos työsuhde/koulutus jatkuu sovittua pidempään ei muutoksia liikkuvuusavustuksen kestoon tehdä. Jos työsuhde/koulutus päättyy aikaisemmin kuin on sovittu, maksetaan liikkuvuusavustusta enintään työsuhteen päättymiseen asti. Jos työsuhde on kestänyt alle kaksi kuukautta, peritään jo maksetut liikkuvuusavustukset lähtökohtaisesti takaisin

Liikkuvuusavustusta ei makseta seuraavissa tilanteissa:

  •  lomautus tai lomautukseen rinnastettava syy
  • poissaolo itsestä johtuvasta syystä/palkaton vapaa
  • jokin ansiopäivärahan estävä etuus mm. sairaspäiväraha, irtisanomisajan palkka ym.

Liikkuvuusavustuksen maksamisen pituuteen vaikuttaa työsuhteen kesto.

Liikkuvuusavustuksen maksamisen pituus
30 päivää

kun työsuhde kestää vähintään 2 kuukautta

45 päivää

kun työsuhde kestää vähintään 3 kuukautta

60 päivää kun työsuhde kestää vähintään 4 kuukautta

 

Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Esimerkki:

Työt alkavat 01.03.2021 ja avustusjakso on 30 päivää. Maksamme liikkuvuusavustusta ajalle 01.03.2021-30.03.2021. Ajalle osuu 22 maksettavaa päivää (ma-pe), joten maksamme liikkuvuusavustusta 22 päivältä.

Osa-aikatyön osalta liikkuvuusavustusta maksetaan niiltä päiviltä, kun todellisuudessa olet ollut töissä. Muuten ehdot ovat samat.

 

Liikkuvuusavustus on 37,21 euroa päivässä vuonna 2024. Liikkuvuusavustukseen saa myös lapsikorotuksen, joka on yhdestä lapsesta 5,84 € (7,01€/päivä vuonna 2023), kahdesta lapsesta 8,57€ (10,29 €/päivä vuonna 2023) ja useammasta lapsesta yhteensä 11,05 € (13,26€/päivä vuonna 2023). Jos työpaikkasi tai koulupaikkasi on yli 200 kilometrin päässä maksetaan liikkuvuusavustukseen korotus 4,91euroa päivässä. Osa-aikatyössä liikkuvuusavusta maksetaan työssäolopäiviltä ja enintään viideltä päivältä viikossa.  

Lapsikorotuksia ei makseta enää 1.4.2024 alkaen. 

Liikkuvuusavusta haetaan kirjallisesti Nettikassan kautta. Liikkuvuusavustushakemuksen tulee olla kassalla viimeitään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen/työsuhteeseen liittyvän koulutuksen alkamisesta. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa vain, jos olet ollut työtön työnhakija TE-toimistossa ennen työn/koulutuksen alkamista. Huomioi, että sinulla tulee myös olla oikeus ansiopäivärahaan ennen työsuhteen/koulutuksen alkamista.

Hakemuksen liitteet:

  • työsopimus tai muu selvitys työsuhteen keskeisitä ehdoista
  • koulutukseen liittyvä selvitys, jos haet liikkuvuusavustusta koulutukseen
  • jos et ole ansiopäivärahan saaja ennen työsuhteen/koulutuksen alkamista. Lähetä ansiopäiväraha hakemus Nettikassasta työttömiltä päiviltä ennen liikkuvuusavustuksen hakemista.

Liikkuvuusavustusta maksetaan takautuvasti neljän viikon tai kuukauden hakurytmissä.

Jos haet liikkuvuusavustusta osa-aikatyöhön, lähetä kassalle liikkuvuusavustushakemus ja ansiopäivärahahakemus, josta näemme työpäivät.

Pystyt lähettämään kaikki hakemukset ja liitteet kassalle Nettikassan kautta. Nettikassa on nopein ja turvallisin reitti lähettää kassalle hakemukset ja liitteet. Jos et pysty käyttämään Nettikassaa, käytä oheisia lomakkeita ja postita lomakkeet Super työttömyyskassaan.

Emme ota vastaan liitteitä tai hakemuksia sähköpostilla.

Lähetä liitteet ja hakemukset Nettikassan kautta:

Nettikassa

Liikkuvuusavustushakemus Lataa tiedosto

pdf-dokumentti, 190,13 kB