flytta till innehållet

Skolgångshandledare: arbetar du också som lärare?

Många skolgångshandledare arbetar också som lärare vid behov. Med tanke på utkomstskyddet för arbetslösa är det bra att komma ihåg att skolgångshandledarens och lärarens arbetstid och arbetsvillkor betraktas på olika sätt.


Skolgångshandledare och lärare omfattas av olika kollektivavtal och har olika veckoarbetstider. Därför anses deras situation i lagen om utkomstskydd för arbetslösa vara olika. En skolgångshandledares arbetstid per vecka är i genomsnitt cirka 38,33 arbetstimmar. En lärare har en undervisningsskyldighet på cirka 24 arbetstimmar per vecka beroende på vad hen undervisar i och på vilket klasstadium.


Det finns alltså redan skillnader i veckoarbetstiden, och även i lagen om utkomstskydd för arbetslösa beräknas arbetstiden för skolgångshandledare och lärare på olika sätt. Alla iakttar dock att man inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, om arbetstiden överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden för heltidsarbete inom branschen.


Ofta arbetar skolgångshandledare också som vikarier för lärare. Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning, räknas din arbetstid separat för skolgångshandledarens och lärarens arbete med tillämpning av maximiarbetstiden för vardera arbetet. Om den sammanlagda arbetstiden för dessa arbeten överstiger 80 procent, har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning, utan din arbetstid överskrids. Observera att lönerna påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen först när lönen betalas, dvs. den dag då lönen betalas avgör när lönerna och arbetstimmarna beaktas. Arbetstimmarna ska dock antecknas i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning för de dagar då arbetet faktiskt har utförts.

Kom ihåg att specificera lärararbete och övriga arbeten i ansökan. Också lönespecifikationerna ska sändas till kassan, eftersom vi inte kan se de behövliga uppgifterna i inkomstregistret.

Exempel 1:
Du arbetar som skolgångshandledare på deltid. Arbetstiden för ditt deltidsarbete är 80 procent av heltidsarbetet inom branschen. Du arbetar som lärarvikarie en timme i mars. Lönen för ditt arbete som skolgångshandledare betalas i slutet av mars och från lönen har dragits av en timme av din skolgångshandledarlön som du har arbetat som lärarvikarie. Lönen för lärarvikariatet betalas dock först i april.
I mars har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning och du får jämkad dagpenning. I april betalas till dig lönen för lärarvikariatet och skolgångshandledarlönen. Din arbetstid överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden och du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Exempel 2:
I mars har du arbetat 120 arbetstimmar som skolgångshandledare, dvs. 73 procent av den maximala arbetstiden inom branschen, och 10 timmar som lärarvikarie, dvs. 10 procent av den maximala arbetstiden inom branschen, i det fall att undervisningsskyldigheten är 24 veckotimmar. Skolgångshandledarlönen och lönen för lärarvikariaten betalas i april. För mars betalas full dagpenning till dig, om inga lönebetalningsdagar infaller i mars. I april avslås din ansökan om dagpenning, eftersom din arbetstid är 83 procent av den maximala arbetstiden.

 

Esimerkki 3:

I mars arbetar du 120 timmar deltid i månaden, dvs. 73 procent arbetstid. Dessutom vikarierar du 10 timmar som lärare. Lönen betalas till dig i mars. Från din skolgångshandledarlön har dragits av de 10 arbetstimmar som du har arbetat som lärarvikarie. I mars betalas dessutom för dina 10 arbetstimmar som lärarvikarie.

I mars får du alltså 110 arbetstimmar i lön som skolgångshandledare, dvs. 67 procent av den maximala arbetstiden inom branschen, och 10 timmar i lön som lärare, dvs. 10 procent av en lärares maximala arbetstid. I det här fallet överskrids inte din arbetstid, eftersom du arbetat sammanlagt 77 procent.

Hur uppfylls arbetsvillkoret för lärare?

För lärare uppfylls arbetsvillkoret när du har arbetat åtta (8) arbetstimmar per kalendervecka, för övriga arbeten går gränsen vid 18 arbetstimmar per kalendervecka. Om du utför lärararbete och andra arbeten om vartannat, räknas arbetsvillkorsveckan separat för vardera arbetet. Därefter beräknas om arbetslivsveckan uppfylls.

Exempel 1:

Du arbetar fem timmar som lärare och åtta timmar som skolgångshandledare under en kalendervecka. 5/8 = 0,63 och 8/18 = 0,44 à 0,63 0,44 = 1,07 * 100 = 107 procent, dvs. en arbetsvillkorsvecka uppfylls.

Exempel 2:

Du gör fem timmar lärarjobb och fyra timmar andra jobb under en kalendervecka.

5/8 = 0,63 och 4/18 = 0,22 à 0,63 0,22 = 0,85 * 100 = 85 procent, dvs. en arbetsvillkorsvecka uppfylls inte.